Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Jak fungují evropské vzdělávací systémy

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Zajímá vás, jak fungují školy a univerzity v ostatních státech Evropy?

Školní docházka

Většina evropských dětí navštěvuje školu minimálně 9 až 10 let. Stejně jako se stát od státu liší délka povinné školní docházky, liší se i věk nástupu do školy. Většinou však bývá mezi pátým a šestým rokem dítěte.

Evropské vzdělávací systémy jsou většinou postaveny na demokratickém základě a jsou obecně zaměřeny. Cílem je umožnit žákům získat základní znalosti a dovednosti, jež budou v budoucnu potřebovat. Každý stát EU je sice zodpovědný za svůj systém školství a učební osnovy, Evropská komise však podporuje snahy jednotlivých států kvalitu vzdělávání zlepšit.

 

Vysokoškolské vzdělávání

V Evropě poskytuje vysokoškolské vzdělávání asi 4 000 institucí, na nichž studuje více než 19 milionů studentů a působí 1,5 milionu zaměstnanců. Každý rok se evropské univerzity umisťují v žebříčku 100 nejlepších univerzit světa. Školné bývá navíc poměrně rozumné.

Díky bezproblémové přenositelnosti studijních výsledků, kvalifikací a výzkumných projektů mezi evropskými vysokými školami je nyní možné odjet studovat do zahraničí nebo po absolvování vysoké školy se ucházet o práci v jiné zemi.

 

Odborné vzdělávání a příprava

Prostřednictvím odborného vzdělávání získáváte dovednosti, které potřebujete, chcete-li dnes uspět na světovém trhu práce. Odborné školy učňovského typu a kurzy odborné přípravy se většinou zaměřují na výuku určitého řemesla nebo povolání, přičemž v sobě spojují teorii s praxí. Tento typ vzdělání může být na úrovni sekundárního, postsekundární nebo dalšího vzdělávání, nicméně není rovnocenné s vysokoškolským vzděláním.

 

Podle posledních údajů Eurostatu studuje v EU více než 93 milionů žáků a studentů, od základního vzdělávání po postgraduální studia.