Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Jak działają europejskie systemy kształcenia

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Chcesz wiedzieć jak wygląda nauka w szkołach i uniwersytetach w innych krajach?

Szkolnictwo podstawowe i średnie

Większość uczniów w Europie spędza w szkole co najmniej 9 lub 10 lat. Zarówno długość edukacji obowiązkowej, jak i wiek jej rozpoczęcia (zwykle pomiędzy 5 a 6 rokiem życia) różni się w zależności od kraju.

Celem europejskich systemów jest przekazanie uczniom szerokiej i ogólnej wiedzy oraz wyposażenie ich w umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości. Mimo iż każde państwo Unii Europejskiej odpowiada za kształt własnego systemu i zakres nauczania, Komisja Europejska wspiera podejmowane na szczeblu krajowym działania na rzecz poprawy jakości edukacji.

 

Szkolnictwo wyższe

W Europie znajduje się około 4 000 szkół wyższych, do których uczęszcza ponad 19 milionów studentów i które zatrudniają 1,5 miliona pracowników. Rokrocznie europejskie uniwersytety zajmują wysokie miejsca w rankingu 100 najlepszych uczelni na świecie. Mimo to, wysokość czesnego nie jest na ogół zbyt wygórowana.

Dzięki wzajemnemu uznawaniu przez europejskie uczelnie zajęć, stopni naukowych i prac badawczych, obecnie łatwiej niż kiedykolwiek można studiować czy podjąć pracę za granicą po zakończeniu studiów.

 

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu możesz uzyskać umiejętności niezbędne do konkurowania na globalnym rynku pracy. Tego typu edukacja obejmująca przyuczenie do zawodu zwykle dotyczy konkretnego zawodu bądź ścieżki kariery i łączy naukę teoretyczną z praktyką zawodową. Kształcenie zawodowe odbywa się na średnim, policealnym lub dalszym szczeblu edukacji, nie jest jednak równoważne z wyższym wykształceniem.

 

Według najnowszych danych Eurostatu łącznie ponad 93 milionów uczniów i studentów kształci się na wszystkich szczeblach edukacji, od edukacji podstawowej po studia podyplomowe.