Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Avrupa eğitim sistemleri nasıl çalışmaktadır

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Diğer ülkelerde okul ve üniversitelerin nasıl çalıştığını merak mı ediyorsunuz?

Okul eğitimi

Avrupalı öğrencilerin çoğu en az 9 ya da 10 yılı okulda geçirmektedirler. Zorunlu eğitimin süresi, ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği için, çocukların okula başlama yaşı da değişmektedir. Fakat genelde 5 ila 6 yaşları arasındadır.

Avrupa sistemleri öğrencilere gelecekte ihtiyaçları olacak bilgi ve becerileri sağlayarak geniş tabanlı ve genel olmayı hedeflemektedir. Her ne kadar her AB ülkesi kendi sisteminden ve nelerin öğretileceğinden sorumlu olsa da, kalitenin artırılmasına yönelik ulusal sistemler Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

 

Yükseköğrenim

Avrupa’da 19 milyondan fazla öğrenci ve 1,5 milyondan fazla personelin yer aldığı yaklaşık 4.000 yükseköğrenim kurumu bulunmaktadır. Avrupa üniversiteleri yıllardır belirgin bir şekilde dünyadaki en iyi 100 üniversite arasında yer almaktadır. Buna rağmen öğrenim harçları genellikle gayet makuldür.

Avrupa üniversiteleri arasında ödevlerin, kabul edilme koşullarının ve araştırma olanaklarının kolay bir şekilde devredilebilirliği sayesinde, yurtdışında öğrenim görmek veya başka bir ülkeye çalışmak için gittiğinizde diplomanızı orada kullanmanız artık daha da kolaydır.

 

Mesleki eğitim ve staj

Bu, size günümüzün işgücü pazarında rekabet edebilmek için gerekli becerileri sağlayacaktır. Bunun gibi çıraklık tarzı eğitim, genellikle belirli bir meslek veya kariyer rotasına bağlı olup, pratik iş deneyimi ile teorik eğitimi bir araya getirmektedir. Orta öğretim sırasında, orta öğretim sonrasında veya daha sonraki eğitim aşamalarında gerçekleştirilebilir ancak yükseköğrenime eşdeğer değildir.

 

Eurostat’tan alınan son verilere göre, ilköğretimden lisansüstü öğrenime, eğitimin tüm aşamalarında kayıtlı 93 milyondan fazla öğrenci bulunmaktadır.