Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hvordan europeiske utdanningssystemer fungerer

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Er du nysgjerrig på hvordan skoler og universiteter fungerer i andre land?

Skoleutdanning

De fleste europeiske elever går minst ni eller ti år på skolen. Ettersom lengden på den obligatoriske opplæringen er forskjellig fra land til land, begynner også barna på skolen i forskjellig alder. Det vanlige er å begynne når man er fem eller seks år.

Europeiske skolesystemer er bredt og generelt innrettet, slik at elevene får grunnleggende kunnskaper og ferdigheter de trenger i fremtiden. Selv om hvert EU-land er ansvarlig for sitt eget system og hva elevene skal lære, støtter EU-kommisjonen opp om nasjonalt arbeid for å bedre utdanningskvaliteten.

 

Høyere utdanning

Europa har rundt 4000 institusjoner for høyere utdanning, med over 19 millioner studenter og 1,5 millioner ansatte. År etter år ser man europeiske universiteter på listen over de 100 beste universitetene i verden. Likevel betaler elevene vanligvis lave studieavgifter.

Takket være mulighetene for enkel overføring av kurs, kvalifikasjoner og forskningsmuligheter mellom europeiske universiteter er det nå enklere enn noensinne å studere i utlandet eller å bruke en universitetsgrad til å søke arbeid i et annet land.

 

Yrkesrettet utdanning og opplæring

Dette gir deg ferdighetene du trenger for å kunne konkurrere på dagens globale arbeidsmarked. Læretidlignende utdanning som dette er vanligvis knyttet til en bestemt bransje eller karrierevei. Praktisk arbeidserfaring kombineres med teoretiske studier. Det kan gjennomføres på videregående, etter videregående eller på et annet utdanningsnivå, men det tilsvarer ikke høyere utdanning.

 

Ifølge de nyeste dataene fra Eurostat finnes det flere enn 93 millioner skolebarn og studenter i Europa – fra grunnskolenivå til høyere studier.