Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Információk az európai oktatási rendszerekről

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Többet szeretnél megtudni arról, hogyan működnek az iskolák és az egyetemek más európai országokban?

Iskolai oktatás

Az európaiak túlnyomó többsége legalább 9–10 éven át jár iskolába. A tankötelezettség időtartama országról országra különbözik. Ugyanez a helyzet a kötelező beiskolázási életkor esetében is, noha elmondható, hogy Európában a gyerekek általában 5–6 éves korban kezdenek iskolába járni.

Az európai rendszerek arra törekednek, hogy átfogó és általános oktatásban részesítsék a tanulókat, felruházva őket azokkal az ismeretekkel és készségekkel, melyekre a jövőben szükségük lesz. Jóllehet az Európai Unióban mind az oktatási rendszerek működtetése, mind a tananyag kialakítása az egyes országok saját hatáskörébe tartozik, az Európai Bizottság támogatja a minőség javítására irányuló tagállami erőfeszítéseket.

 

Felsőoktatás

Európában hozzávetőleg 4000 felsőoktatási intézmény működik, melyekben több mint 19 millió diák tanul. A felsőoktatási intézmények kb. 1,5 millió embert foglalkoztatnak. Az európai egyetemek évről évre felkerülnek a világ 100 legjobb egyetemének listájára, és előkelő helyet szereznek a rangsorban. A magas színvonal ellenére az oktatás többnyire nem kerül sokba, a tandíj összege rendszerint meglehetősen alacsony.

Az európai egyetemek által kínált kurzusok és programok átjárhatóságának és a képesítések kölcsönös elismerésének köszönhetően soha nem volt annyira könnyű külföldön tanulmányokat folytatni, kutatást végezni, illetve a más országban megszerzett képesítéssel elhelyezkedni, mint napjainkban.

 

Szakoktatás és szakképzés

A szakoktatás és szakképzés azokkal a készségekkel és ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, amelyek birtokában a fiatalok részt tudnak venni a globális munkaerőpiacon folyó versenyben. Ez a fajta oktatási rendszer a tanulószerződéses szakmai képzéshez hasonlóan rendszerint egy meghatározott szakma elsajátítását, illetve egy meghatározott szakterület megismerését célozza, és az elméleti ismeretek oktatását munkatapasztalatot biztosító gyakorlati képzéssel ötvözi. A szakoktatás és –képzés megvalósulhat középfokon, felsőfokon, illetve továbbképzés keretében, de egyik esetben sem egyenértékű a felsőoktatással.

 

Az Eurostat legfrissebb adatai szerint jelenleg több mint 93 millió beiratkozott diák folytat tanulmányokat az európai oktatási rendszerekben – az általános iskolaitól egészen a posztgraduális szintig.