Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Det europeiska utbildningssystemet

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Är du nyfiken på hur det är att gå i skolan eller studera i ett annat land?

Skolutbildning

De flesta européer går minst 9 eller 10 år i skolan. Längden på den obligatoriska utbildningen varierar från land till land, liksom hur gamla barnen är när de börjar skolan – men i de flesta länder börjar man när man är mellan 5 och 6 år.

De europeiska skolsystemen ska ge eleverna en bred och allmän utbildning och förse dem med de grundläggande kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden. Varje EU-land ansvarar för sitt eget skolsystem och för vad som lärs ut, men EU-kommissionen stöder länderna i deras arbete med att förbättra kvaliteten på utbildningen.

 

Högskole- och universitetsutbildning

I Europa finns det cirka 4 000 universitet och högskolor med sammanlagt över 19 miljoner studenter och 1,5 miljoner anställda. År efter år hamnar de europeiska universiteten högt upp på listorna över de 100 bästa universiteten i världen. Terminsavgifter är dock fortfarande ganska rimliga.

Tack vare att kurser, meriter och forskningsmöjligheter lätt kan överföras mellan europeiska universitet, är det nu lättare än någonsin att studera utomlands och att söka arbete i ett annat land efter avslutad examen.

 

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning ger dig de färdigheter du behöver för att kunna konkurrera på dagens globala arbetsmarknad. Den här sortens lärlingsliknande utbildning är vanligtvis knuten till ett särskilt yrke eller en specifik karriär, och praktisk arbetslivserfarenhet kombineras med teoretiska studier. Du kan gå en yrkesutbildning på högstadie-, gymnasie- eller universitetsnivå, men dina studier kan inte likställas med en högre utbildning.

 

Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat finns det idag över 93 miljoner elever och studenter som deltar i någon form av utbildning, från grundskole- till forskarnivå.