Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα

A picture
© fotolia.com - Robert Kneschke
Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια άλλων χωρών;

Σχολική εκπαίδευση

Οι περισσότεροι μαθητές στην Ευρώπη πηγαίνουν στο σχολείο για τουλάχιστον 9 ή 10 χρόνια. Η διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διαφέρει από χώρα σε χώρα και το ίδιο ισχύει για την ηλικία που τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν το σχολείο, συνήθως σε ηλικία 5 ή 6 ετών.

Τα ευρωπαϊκά συστήματα εστιάζουν στην ευρεία και γενική παιδεία, προσφέροντας στους μαθητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον. Παρότι κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για το σύστημα που εφαρμόζει και τη διδασκόμενη ύλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η Ευρώπη έχει περίπου 4.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με περισσότερους από 19 εκατομμύρια φοιτητές και 1,5 εκατομμύριο προσωπικό. Κάθε χρόνο τα  ευρωπαϊκά πανεπιστήμια καταλαμβάνουν περίοπτες θέσεις στη λίστα με τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, παρόλο που τα δίδακτρα κυμαίνονται γενικά σε λογικές τιμές.

Χάρη στην απρόσκοπτη δυνατότητα μεταφοράς μαθημάτων, τίτλων σπουδών και ερευνητικού έργου μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, είναι σήμερα πιο εύκολο παρά ποτέ να σπουδάσετε στο εξωτερικό ή να χρησιμοποιήσετε το πτυχίο σας για να εργαστείτε σε άλλη χώρα.

 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η επαγγελματική εκπαίδευση σάς δίνει τις απαιτούμενες δεξιότητες για να επιτύχετε στην ανταγωνιστική, παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας του σήμερα. Η εκπαίδευση μέσα από περιόδους μαθητείας αφορά συνήθως συγκεκριμένα επαγγέλματα ή σταδιοδρομίες και συνδυάζει την πρακτική εμπειρία με τις θεωρητικές σπουδές. Μπορεί να γίνει σε δευτεροβάθμιο, μεταδευτεροβάθμιο ή περαιτέρω επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά δεν ισοδυναμεί με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, υπάρχουν περισσότεροι από 93 εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές σε όλες τις βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως και τις μεταπτυχιακές σπουδές.