Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Ali tvoja diploma velja tudi zunaj domovine?

Priznavanje svoje diplome v drugi državi boš mogoče potreboval iz dveh razlogov: ko greš na študijsko izmenjavo Erasmus oziroma kakšno drugo izmenjavo in kadar se preseliš v drugo državo zaradi dela ali študija.

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk

Če se preseliš v drugo evropsko državo, ti evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk olajša priznavanje študija.

Za vsak uspešno zaključeni študijski program lahko pridobiš točke, in sicer:

  • 1 kreditna točka = 25–30 ur dela
  • 1 akademsko leto = 60 kreditnih točk

Vendar se izobraževalne ustanove same odločijo, koliko kreditnih točk podelijo posamičnim programom.

Več o sistemu  kreditnih točk

 

Ocena/priznavanje kvalifikacij

Če za že opravljene študijske programe ni mogoče uporabiti kreditnih točk,  boš morebiti moral zaprositi za oceno oziroma priznavanje študijskega programa. Treba bo podrobneje ugotoviti, kakšno povezavo ima opravljeni študijski program s programi, ki jih ponuja ciljna univerza.  

Glede na državo bo za oceno predhodnega študijskega programa odgovorna izobraževalna ustanova, ustrezno ministrstvo za šolstvo ali nacionalni informacijski center za akademsko priznavanje diplom.

Podrobnejše informacije so na voljo v nacionalnem informacijskem centru v domovini oziroma državi, v katero se želiš preseliti.

Če v državi ni takega centra, se obrni na ministrstvo za šolstvo.