Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Ισχύει το πτυχίο σας σε άλλες χώρες;

Δύο είναι κυρίως οι λόγοι που ίσως χρειαστεί να αναγνωριστούν από άλλη χώρα οι σπουδές σας: όταν σκοπεύετε να συμμετάσχετε σ το πρόγραμμα Erasmus ή κάποιο άλλο πρόγραμμα ανταλλαγών, ή όταν θέλετε να εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα για σπουδές ή εργασία.

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)

Εάν πρόκειται να μεταβείτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το σύστημα ECTS διευκολύνει πολύ την αναγνώριση των σπουδών σας.

Μπορείτε να ζητήσετε μονάδες ECTS για κάθε μάθημα που έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς:

  • 1 μονάδα = 25-30 ώρες εργασίας
  • 1 ακαδημαϊκό έτος  = 60 μονάδες ECTS

Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ελεύθερα να αποφασίσουν πόσες μονάδες ECTS να προσμετρήσουν για τα μαθήματά σας.

Περισσότερα για τη λειτουργία του συστήματος ECTS

 

Αξιολόγηση/αναγνώριση προσόντων

Οι μονάδες ECTS δεν χορηγούνται για μαθήματα που παρακολουθήσατε στο παρελθόν. Ίσως χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για αξιολόγηση/αναγνώριση προσόντων. Αυτό θα βοηθήσει τόσο εσάς όσο και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμείτε να φοιτήσετε να κατανοήσετε το πώς συνδέονται οι προηγούμενες σπουδές σας με τα μαθήματα που προσφέρει.

Ανάλογα με τη χώρα, η αρμοδιότητα της αξιολόγησης των προηγούμενων σπουδών σας μπορεί να ανήκει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο υπουργείο Παιδείας ή στον εθνικό φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών προσόντων ή παροχής σχετικών πληροφοριών.

Για ακριβέστερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το εθνικό κέντρο πληροφόρησης της χώρας σας ή της χώρας στην οποία σκοπεύετε να μεταβείτε.

Στις χώρες όπου δεν υπάρχουν τέτοια κέντρα, επικοινωνήστε με το υπουργείο Παιδείας.

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 23/04/2013 - 12:12


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!