Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Är din examen giltig i ett annat land?

Det finns framför allt två skäl till att du vill få dina studier erkända i ett annat land: att du deltar i Erasmus eller annat utbyte eller att du vill flytta till ett annat land för att arbeta eller studera.

Europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS)

Om du flyttar inom EU gör ECTS att det blir mycket enklare för dig att få dina studier erkända.

Du kan begära ECTS-poäng för varje avslutad kurs.

  • 1 poäng = 25−30 timmars arbete
  • 1 läsår = 60 ECTS-poäng

Varje utbildningsanstalt får själv bestämma hur många ECTS-poäng deras kurser ger.

Läs mer om hur ECTS fungerar

 

Konvertering eller tillgodoräknande av akademiska poäng

Om ECTS-poäng inte gavs för de kurser som du läst tidigare måste du kanske ansöka om konvertering eller tillgodoräknande av akademiska poäng. Det gör det lättare för både dig och det universitet som du vill studera vid att relatera dina tidigare studier till kurserna vid ditt nya universitet.

Beroende på land är det utbildningsinstitutionen, utbildningsdepartementet eller det nationella informationscentrumet för erkännande av akademiska betyg som ansvarar för att utvärdera dina tidigare studier.

För närmare information, kontakta det nationella informationscentrumet i ditt hemland eller i det land du vill åka till.

För länder som saknar informationscentrum kan du kontakta landets utbildningsdepartement.