Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Er graden din gyldig i utlandet?

Det finnes to vanlige situasjoner der du kanskje vil trenge å få studiene dine godkjent i et annet land: Når du skal delta på Erasmus eller et annet utvekslingsprogram, eller når du ønsker å flytte til et annet land for å studere eller jobbe.

European credit transfer and accumulation system (ECTS)

Hvis du flytter internt i Europa, gjør ECTS det mye enklere å få studiene dine godkjent i et annet land.

Du kan få godskrevet ECTS-poeng for hvert kurs du har fullført:

  • 1 studiepoeng = 25–30 timers arbeid
  • 1 studieår = 60 ECTS-poeng

Utdanningsinstitusjonene står imidleritid fritt til å bestemme hvor mange studiepoeng kursene deres skal være verdt.

Mer om hvordan ECTS fungerer

 

Vurdering/godkjenning av studier

Hvis det ikke gis ECTS-poeng for kurs du har fullført tidligere, må du kanskje søke om vurdering/godkjenning av studiene dine. Dette vil gjøre det lettere både for deg og universitetet du vil studere på å forstå hvordan dine tidligere studier er relevant for kursene du vil ta.

Avhengig av hvilket land det er snakk om, vil ansvaret for å vurdere dine tidligere studier ligge hos lærestedet, utdanningsdepartement eller et nasjonalt informasjonssenter eller senter for akademisk godkjenning.

Du kan kontakte det nasjonale informasjonssenteret i ditt eget land eller landet du ønsker å reise til.

I land hvor det ikke finnes slike sentre, kan du kontakte utdanningsdepartementet.