Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Czy Twój dyplom zachowuje ważność za granicą?

Dwa główne powody, dla których czasami musisz starać się o uznanie ważności studiów w innym kraju to: wyjazd na Erasmusa lub inny program wymiany studenckiej, bądź wyjazd do innego kraju, aby podjąć studia lub pracę.

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)

Jeśli planujesz studia w innym państwie Unii Europejskiej, ECTS znacznie usprawni proces uznania studiów.

Punkty ECTS otrzymuje się za każdy zaliczony przedmiot:

  • 1 punkt = 25-30 godzin pracy
  • 1 rok akademicki = 60 punktów ECTS

Uczelnie mają jednak swobodę w decydowaniu, ile punktów ECTS przyznawanych jest za zaliczenie poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu ECTS

 

Ocena/uznanie kwalifikacji

Jeśli nie określono liczby punktów ECTS dla przedmiotów, które zaliczyłeś w przeszłości, możesz zwrócić się o ocenę/uznanie kwalifikacji. Pozwoli to Tobie i uczelni, w której chcesz kontynuować naukę, ocenić w jaki sposób dotychczasowe studia odpowiadają proponowanemu przez tę uczelnię programowi zajęć.

W zależności od kraju, za ocenę dotychczasowych studiów odpowiada uczelnia, odpowiednie ministerstwo edukacji bądź krajowy ośrodek akredytacyjny/informacyjny.

Szczegółowe informacje są dostępne w krajowym ośrodku informacyjnym w Twoim kraju bądź w kraju, do którego się wybierasz.

W przypadku krajów, które nie posiadają takiego ośrodka, skontaktuj się z ministerstwem edukacji.