Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ako sa uznajú vaše skúšky v zahraničí?

Existujú 2 hlavné dôvody, pre ktoré študenti žiadajú o uznanie svojho štúdia v zahraničí – keď cestujú v rámci programu Erasmus, alebo ak sa chcú presťahovať za štúdiom alebo prácou do inej krajiny.

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)

Ak sa sťahujete v rámci EÚ, Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) umožňuje jednoduché uznanie vášho štúdia.

Kredity ECTS môžete požadovať za každý predmet, ktorý ste úspešne ukončili:

  • 1 kredit = 25 – 30 hodín práce
  • 1 vysokoškolský rok = 60 kreditov ECTS

Vzdelávacie inštitúcie však môžu sami rozhodnúť, koľko kreditov udelia za absolvovanie daného predmetu.

Viac informácií o fungovaní ECTS

 

 Akreditované hodnotenie/uznanie

Ak predmety, ktoré ste v minulosti absolvovali, nie je možné ohodnotiť kreditmi, budete pravdepodobne musieť požiadať o akreditované hodnotenie/uznanie. Vaša univerzita tak bude môcť posúdiť, do akej miery je vaše predchádzajúce štúdium relevantné z hľadiska študijných predmetov, ktoré ponúka.

V závislosti od krajiny nesie zodpovednosť za hodnotenie vášho predchádzajúceho štúdia príslušná vzdelávacia inštitúcia, ministerstvo školstva alebo vnútroštátny orgán poverený uznávaním dosiahnutého vzdelania.

Viac informácií vám poskytne národné informačné stredisko vo vašej domovskej krajine alebo v krajine, do ktorej sa chystáte.

 V prípade, že takýto orgán nie je k dispozícii, kontaktuje ministerstvo školstva.