Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Vai tavs diploms ir derīgs citās valstīs?

Ir divi svarīgi iemesli, kādēļ tev var rasties nepieciešamība lūgt, lai citā valstī atzīst tavu pabeigto studiju periodu: tu dodies “Erasmus” vai citā studentu apmaiņā vai vēlies pārcelties uz citu valsti, lai studētu vai strādātu.

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS)

Tiem, kas dodas uz citām Eiropas valstīm, ar šīs sistēmas palīdzību ir daudz vieglāk panākt, lai tur atzītu pabeigtos studiju periodus.

Vari prasīt šīs sistēmas (ECTS) kredītpunktus par katru veiksmīgi pabeigto mācību kursu:

  • 1 kredītpunkts ir 25‑30 darba stundas;
  • 1 akadēmiskais gads ir 60 ECTS kredītpunkti.

Tomēr izglītības iestādes drīkst pašas izlemt, cik ECTS kredītpunktus piešķirt saviem kursiem.

Lasi vēl par to, kā darbojas ECTS

 

Izglītības dokumentu novērtēšana un atzīšana

Ja par tevis beigtajiem mācību kursiem ECTS kredītpunkti nav pieejami, tev var nākties pieprasīt diplomu novērtējumu vai atzinumu. Tas palīdzēs gan tev, gan tevis izvēlētajai universitātei saprast, kā tavas līdzšinējās studijas ir saistītas ar šīs universitātes kursiem.

Atkarībā no valsts tavi līdzšinējie studiju periodi jānovērtē izglītības iestādei, attiecīgajai izglītības ministrijai vai valsts akadēmiskās atzīšanas vai informācijas centram.

Sīkākai informācijai sazinies ar valsts informācijas centru savā valstī vai valstī, uz kuru vēlies doties.

Ja attiecīgajā valstī tāda centra nav, sazinies ar izglītības ministriju.