Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Er din eksamen noget værd i andre lande?

Der er især to situationer, hvor du måske gerne vil have dine studier anerkendt i et andet land: når du skal på udveksling, f.eks. med Erasmus, eller når du vil flytte til at andet land for at læse eller arbejde.

Europæisk meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS)

Hvis du flytter inden for Europa, gør ECTS det meget lettere at få dine studier anerkendt.

Du kan få ECTS-meritpoint for alle kurser, du har afsluttet:

  • 1 meritpoint = 25-30 timers arbejde
  • 1 studieår = 60 ECTS-meritpoint

Uddannelsesinstitutionerne kan dog frit afgøre, hvor mange ECTS-meritpoint deres kurser er værd.

Mere om ECTS

 

Meritvurdering/-overførsel

Hvis du ikke har fået ECTS-point for de kurser, du har gennemført tidligere, kan du søge om meritvurdering/-overførsel. Det vil hjælpe både dig og det universitet, du vil ind på, med at forstå, hvordan dine tidligere studier passer sammen med universitetets kurser.

Afhængigt af landet er det enten uddannelsesinstitutionen, undervisningsministeriet eller det nationale informationscenter eller center for anerkendelse af akademiske kvalifikationer, der skal vurdere dine tidligere studier.

Du kan få mere præcise oplysninger på det nationale informationscenter i enten dit hjemland eller det land, du vil til.

I lande, hvor der ikke findes et informationscenter, kan du gå til undervisningsministeriet.