Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Ar jūsų diplomas galioja kitose šalyse?

Studijų pripažinimo kitoje šalyje jums gali reikėti dėl dviejų priežasčių: jei ketinate vykti į kitą šalį pagal „Erasmus“ arba kokią nors kitą mainų programą arba jei norite persikelti į kitą šalį studijuoti arba dirbti.

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS)

Jei persikeliate iš vienos Europos šalies į kitą, naudojant Europos kreditų perkėlimo sistemą jūsų studijos daug lengviau pripažįstamos.

Galite reikalauti, kad už kiekvieną išklausytą kursą, už kurį atsiskaitėte, jums būtų skirta ECTS kreditų:

  • 1 kreditas = 25–30 valandų,
  • 1 akademiniai metai = 60 ECTS kreditų.

Tačiau švietimo įstaigos gali pačios nuspręsti, kiek ECTS kreditų verti jų kursai.

Daugiau apie ECTS

 

Kvalifikacijų vertinimas ir pripažinimas

Jei už kursus, kuriuos esate išklausęs seniau, neskirta ECTS kreditų, galite prašyti įvertinti ir pripažinti jūsų kvalifikaciją. Tai padės tiek jums, tiek universitetui, kuriame ketinate studijuoti, suprasti, kaip ankstesnės jūsų studijos susijusios su jame dėstomais dalykais.

Priklausomai nuo šalies, už jūsų ankstesnių studijų įvertinimą bus atsakinga švietimo įstaiga, švietimo ministerija arba nacionalinis akademinio pripažinimo arba informacijos centras.

Konkretesnės informacijos jums gali suteikti jūsų šalies arba šalies, į kurią ketinate vykti, nacionalinis informacijos centras.

Jei šiose šalyse tokių centrų nėra, kreipkitės į švietimo ministeriją.