Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Bude vám váš vysokoškolský diplom uznán v zahraničí?

Vysokoškolský diplom si budete muset nechat uznat například ve 2 situacích: když pojedete na studijní pobyt Erasmus nebo jiný výměnný program, nebo když se budete chtít přestěhovat za studiem nebo za prací do zahraničí.

Evropský kreditní systém pro vysokoškolské vzdělávání (ECTS)

Pokud se stěhujete do jiné země v rámci EU, bude proces uznávání vašeho předchozího studia díky systému ECTS mnohem jednodušší.

Za každý předmět, který jste úspěšně absolvovali, můžete požadovat kredity ECTS:

  • 1 kredit = 25–30 hodin školní práce
  • 1 akademický rok = 60 ECTS kreditů

Každá vzdělávací instituce si však sama určuje, na kolik kreditů ECTS své studijní programy ocení.

Více informací o tom, jak ECTS funguje

 

Ohodnocení a uznání kvalifikace

Pokud pro studijní program, jenž jste v minulosti absolvovali, neexistuje ohodnocení kredity ECTS, můžete požádat o jeho ohodnocení a o uznání vaší kvalifikace. To pomůže jak vám, tak hostitelské univerzitě doložit, jak vaše předchozí studium navazuje na jejich studijní program.

V závislosti na zvyklostech daného státu bude mít ohodnocení vašeho předchozího studia na starosti buď vzdělávací instituce, ministerstvo školství nebo vnitrostátní centrum pro ekvivalenci dokladů o vzdělání.

Více informací vám sdělí vnitrostátní informační centrum ve vaší zemi nebo v zemi, do které se chystáte.

Pokud v této zemi informační centrum neexistuje, obraťte se na ministerstvo školství.