Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kas sinu teaduskraad kehtib ka mujal?

On kaks peamist põhjust, miks sul võib olla vaja, et sinu õpinguid tunnustataks teistes riikides – kui õpid Erasmuse või mõne muu vahetusprogrammi raames või kui soovid asuda mõnda muusse riiki õppima või töötama.

Euroopa ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteem (ECTS)

Euroopas liikudes lihtsustab ECTS olulisel määral sinu õpingute tunnustamist.

Võid saada ECTSi punkte kõikide edukalt läbitud kursuste eest.

  • 1 punkt = 25–30 töötundi
  • 1 akadeemiline aasta = 60 ECTSi punkti

Haridusasutustel on õigus otsustada, mitu ECTSi punkti iga nende kursus annab.

Täiendavalt ECTSi kohta

 

Punktide hindamine/tunnustamine

Kui ECTSi punkte varem läbitud kursuste kohta ei ole, võib juhtuda, et pead taotlema asjaomast hindamist/tunnustamist. Selle abil saate sina ja sind huvitav ülikool paremini aru, mismoodi on sinu varasemad õpingud seotud asjaomase ülikooli pakutavate kursustega.

Sõltuvalt riigist vastutab sinu varasemate õpingute hindamise eest haridusasutus, asjaomane ministeerium või riiklik akadeemilise tunnustamise infokeskus .

Täpsema teabe saamiseks võta ühendust asjaomase teabekeskusega oma kodumaal või riigis, kuhu kavatsed minna.

Riikides, kus selliseid keskusi ei ole, võta ühendust haridusministeeriumiga.