Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Движение срещу неплатените стажове

Photographer: Sarah Benke
С цел забрана на неплатените стажове в институциите на ЕС Европейският младежки форум и интергрупата по въпросите на младежта стартират кампания за справедливи стажове в подкрепа на глобалното движение, което се бори за опазване на достойнството на младите стажанти.

Преди една година, когато започва своя стаж, Зузана Ванечкова очаква съдържателен образователен опит, които би бил полезен за кариерата ѝ. Вместо това чешката студентка получава задача да приготвя кафе за своите работодатели. Тя чувства, че я експлоатират като евтина работна ръка и описва своето преживяване като „депресиращо“. Днес 23-годишната Зузана произнася пламенна реч пред Европейския парламент. Това е началото на Кампанията за справедливи стажове, в която тя играе активна роля.

 

В кампанията се призовава за основни трудови права за стажантите и платени стажове, чрез които се придобива съдържателен образователен опит. В своя манифест, подписан незабавно от 9 членове на Европейския парламент, организаторите призовават Парламента да:

·       заплаща на стажантите

·       ограничи максималната продължителност на стажовете до 12 месеца и

·       изготвя споразумение за обучението.

 

Тери Рейнтке, съпредседател на интергрупата по въпросите на младежта, описва тази кампания за справедливи стажове (#fairinternships) като възможност да се отправи ясно послание срещу превръщането на неплатените стажове в обичайна практика. Както изтъква тя, някои от стажантите трябва да работят при неприемливи условия и само неколцина могат да си позволят да приемат дълъг неплатен стаж. Наличието на такива стажове задълбочава неравенството при достъпа до платени работни места.

 

Според изследване, проведено през януари и февруари 2017 г. сред 233 стажанти в Европейския парламент, работещите за политически групи получават заплащане. В същото време заплащането на работещите за членове на Европейския парламент варира, както следва:

·       никакво заплащане — 8 % от стажантите

·       под 300 евро — 3 % от стажантите

·       между 300 и 600 евро — 12 %

·       между 600 и 1000 евро — 32 %

·       над 1000 евро — 44 %.

 

Като се има предвид, че 17 % от стажовете през 2013 г. са били неплатени, налице е известно подобрение.

 

Въпреки че все още има какво да се желае по отношение на ситуацията в Европейския парламент, европейските институции като цяло предлагат на своите стажанти по-добри условия в сравнение с други организации на пазара на труда. С цел подобряване на положението Европейският младежки форум изготви  Наръчник за работодателите за качествени стажове с подкрепата на Европейската комисия и на Европейската младежка фондация към Съвета на Европа.

 

През 2012 г. Европейският младежки форум представи Европейска харта за качеството на стажовете и чиракуването  в рамките на консултация на Международната организация на труда, чийто домакин бе Европейският икономически и социален комитет. Синдикати и работодателски организации в ЕС се ангажираха с предлагането на повече и по-качествени стажове и възможности за чиракуване. На уебсайта на  „Евродеск“можете да намерите голямо разнообразие от стажове.

 

„Институциите дават тон на по-широкия пазар на труда“, казва Бриан Уоткинс от Global Intern Coalition — движение, което се стреми да обедини движения на стажанти от цял свят и което неотдавна организира обща стачка на стажантите.

 

Една институция на ЕС, Европейската служба за външна дейност, наскоро бе разследвана от Европейския омбудсман, който е установил, че тя има най-малко 800 неплатени стажанти в световен мащаб. На 15 февруари 2017 г., омбудсманът състави препоръка, в която се заявява, че институцията е „постъпила неправилно, като не е предоставила заплащане за някои стажове“.

 

Освен в институциите на ЕС, всяка година 4,5 млн. студенти и дипломирани лица в цяла Европа преминават стажове, като 59 % от тях са неплатени.. Как може да разберете какво е отношението на дружествата към техните стажанти? Това е оидеята на  Interns Go Pro, публична база данни, която оценява фирмите според този критерий. Съоснователят Режис Прадал обяснява, че в резултат ще бъде съставено класиране, което дава възможност на фирмите да получат Европейски знак за качество на стажовете. Университети, неправителствени организации, големи медии, портали за работни места, млади хора и работодатели се приканват да се присъединят към тази инициатива, за да се осигури прозрачност по отношение на младежката заетост.

Публикувана на: вт, 19/12/2017 - 11:30


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!