Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Mozgalom a fizetetlen gyakornoki állások ellen

Photographer: Sarah Benke
Az Európai Ifjúsági Fórum és az Európai Parlament ifjúsággal foglalkozó közös munkacsoportja kampányt indított azért, hogy az uniós intézményeknél ne lehessen fizetetlen gyakornokokat alkalmazni, csatlakozva ezzel ahhoz a globális mozgalomhoz, amely tisztességes munkafeltételeket és megbecsülést kíván elérni a gyakornokok számára.

Mikor egy évvel ezelőtt Zuzana Vaněčková gyakornoki munkát vállalt, azt remélte, hogy hasznos tapasztalatokkal fog gazdagodni, amelyek a karrierjét is elősegítik majd. Ehelyett a felnőttképzési szakon tanuló cseh egyetemista mindössze kávéfőzéssel foglalkozhatott a gyakornoki ideje alatt. Úgy érzi, munkaadói kihasználták őt mint olcsó munkaerőt, ezért lehangoló élményekkel távozott tőlük. Ma a 23 éves Zuzana szenvedélyes beszédet tartott erről a témáról az Európai Parlament képviselői előtt. Ezzel a beszéddel indult útjára a Tisztességes munkafeltételeket a gyakornokoknak (Campaign for Fair Internships) című kampány, amelyben Zuzana is tevékeny szerepet vállalt.

 

A kampány kezdeményezői azt szeretnék elérni, hogy az alapvető munkavállalói jogok a gyakornokokat is illessék meg, továbbá hogy a gyakornoki helyek hasznos tanulási tapasztalatot nyújtó, fizetett pozíciók legyenek. Kiáltványukban – melyet 9 európai parlamenti képviselő azonnal aláírt – a következőkre szólítják fel az Európai Parlamentet:

·       csak fizetett gyakornokokat alkalmazzon,

·       a szakmai gyakorlatok időtartamát korlátozza legfeljebb 12 hónapra, és

·       minden gyakornokkal kössön tanulmányi megállapodást.

 

Terry Reintke, az ifjúsággal foglalkozó közös munkacsoport társelnöke szerint a #fairinternships kampány erős üzenetet fogalmaz meg a fizetetlen gyakornoki pozíciók elterjedése ellen. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyes gyakornokok elfogadhatatlan feltételek között dolgoznak, és hogy nagyon kevés fiatal engedheti meg magának a hosszabb gyakornokságot fizetés nélkül. Az ilyen pozíciók léte tovább fokozza a fizetett gyakornoki álláshelyekre való bekerülés terén az esélyegyenlőtlenséget.

 

Egy 2017. január-februári, az Európai Parlament 233 gyakornoka körében készített felmérés szerint a politikai csoportoknál dolgozók fizetett álláshelyet kaptak. Az európai parlamenti képviselők gyakornokai esetében azonban eltérő gyakorlatok léteznek:

·       fizetetlen pozíció – a gyakornokok 8%-ánál

·       300 eurónál kevesebb fizetés – a gyakornokok 3%-ánál

·       300–600 euró közötti fizetés – a gyakornokok 12%-ánál

·       600–1000 euró közötti fizetés – a gyakornokok 32%-ánál

·       1000 euró fölötti fizetés – a gyakornokok 44%-ánál

 

Mivel 2013-ban még a gyakornokok 17%-a dolgozott fizetség nélkül, némi előrelépés figyelhető meg e téren.

 

Bár az Európai Parlamentnél még lenne mit javítani a helyzeten, az uniós intézmények jellemzően jobb feltételeket kínálnak a gyakornokoknak, mint általában a munkaerőpiac többi szereplője. A gyakornoki munka feltételeinek javítása érdekében az Ifjúsági Fórum az Európai Bizottság és az Európa Tanács Európai Ifjúsági Alapítványa támogatásával kidolgozott egy útmutatót a munkaadók számára a minőségi gyakornoki munkáról.

 

Az Európai Ifjúsági Fórum 2012-ben már bemutatta a szakmai gyakorlatról szóló európai chartát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által szervezett egyeztetésen. Az EU-ban működő szakszervezetek és munkaadói szervezetek elkötelezték magukat amellett, hogy több és színvonalasabb gyakornoki pozíciót és tanulószerződéses gyakorlati képzést fognak kínálni a fiataloknak. Az érdeklődők például az Eurodesk weboldalán is számos gyakornoki lehetőség közül válogathatnak.

 

„Az uniós intézmények példát mutatnak a munkaerőpiac többi szereplője számára is”, mondja Bryan Watkins, a Global Intern Coalition nevű, a gyakornoki szervezeteket világszinten tömörítő mozgalom egyik tagja, amely a közelmúltban globális gyakornoksztrájkot szervezett.

 

Az egyik uniós intézmény, az Európai Külügyi Szolgálat berkein belül nemrégiben az európai ombudsman folytatott vizsgálatot, melynek eredményeként kiderült, hogy az intézmény nem kevesebb mint 800 fizetetlen gyakornokot alkalmazott világszerte. 2017. február 15-én az ombudsman ajánlást tett közzé, melyben kijelentette, hogy „az intézmény helytelenül járt el, amikor bizonyos gyakornoki munkákért nem kínált fizetséget”.

 

Az uniós intézményeken kívül Európa-szerte minden évben mintegy 4,5 millió diák és frissdiplomás fiatal vállal gyakornoki munkát – 59%-uk pedig nem kap ezért fizetést. Tájékozódni szeretnél az egyes cégeknél hirdetett gyakornoki pozíciók feltételeiről? Ezt próbálja megkönnyíteni az Interns Go Pro nevű nyilvános adatbázis, ahol a gyakornoki elhelyezkedés szempontjából lehet értékelni a vállalatokat. Az adatbázis társalapítója, Régis Pradal kifejtette, hogy a rangsor elején végző cégek megkapják a „színvonalas európai gyakornoki álláshely” címkét. A szervezők azt kérik, hogy egyetemek, nem kormányzati szervezetek, állásportálok, médiacégek, fiatalok és munkaadók egyaránt csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy együttesen nagyobb átláthatóságot teremtsenek az ifjúsági foglalkoztatás terén.