Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Judėjimas prieš nemokamas stažuotes

Photographer: Sarah Benke
Reikalaudami uždrausti nemokamas stažuotes ES institucijose, Europos jaunimo forumas ir Jungtinė grupė jaunimo klausimais pradeda sąžiningų stažuočių kampaniją, remdami pasaulinį judėjimą už jaunų stažuotojų orumo užtikrinimą.

Prieš metus pradėjusi stažuotę Zuzana Vaněčková tikėjosi įgyti prasmingos patirties, kuri būtų naudinga jos karjerai. Tačiau vietoje to šiai čekei, suaugusiųjų švietimo studentei, buvo patikėta virti kavą savo darbdaviams. Ji jautė, kad yra išnaudojama kaip pigi darbo jėga, ir teigia, kad patirtis buvo slogi. Dabar 23-ejų Zuzana įkvėptai sako kalbą Europos Parlamente pradedant Kampaniją už sąžiningas stažuotes, kurioje ji atlieka svarbų vaidmenį.

 

Kampanija raginama užtikrinti pagrindines stažuotojų darbo teises ir reikalaujama stažuočių, už kurias mokama ir per kurias įgyjama prasmingos patirties. Kampanijos manifeste, kurį nedelsdami pasirašė 9 Europos Parlamento nariai, Parlamentas raginamas:

·       mokėti stažuotojams,

·       apriboti ilgiausią galimą stažuotės trukmę iki 12 mėnesių,

·       sudaryti mokymosi susitarimą.

 

 Jungtinės grupės jaunimo klausimais bendrapirmininkė Terry Reintke kampaniją #fairinternships įvertino kaip progą tvirtai pasisakyti prieš nemokamų stažuočių normalizavimą. Ji nurodė, kad kai kurie stažuotojai turi dirbti nepakenčiamomis sąlygomis ir tik nedaugelis gali sau leisti ilgalaikes nemokamas stažuotes. Vien tokių stažuočių buvimas didina nelygybę bandant gauti stažuotę, už kurią mokama.

 

Remiantis 2017 m. sausį ir vasarį atliktu tyrimu, iš 233 Europos Parlamento stažuotojų mokama buvo tiems, kurie dirbo frakcijoms. Stažuotojų, dirbančių Europos Parlamento nariams, atlygis skyrėsi taip:

·       jokio atlygio – 8 % stažuotojų,

·       mažiau kaip 300 eurų – 3 % stažuotojų,

·       300–600 eurų – 12 %,

·       600–1000 eurų – 32 %,

·       daugiau kaip 1 000 eurų – 44 %.

 

Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. nemokamų stažuočių buvo 17 %, padaryta tam tikra pažanga.

 

Nors padėtis Europos Parlamente vis dar turi gerokai keistis, apskritai Europos institucijos stažuotojams siūlo geresnes sąlygos nei kitos organizacijos platesnėje darbo rinkoje. Kad padėtis pagerėtų, Jaunimo forumas, remiamas Europos Komisijos ir Europos Tarybos Europos jaunimo fondo, parengė Kokybiškų stažuočių vadovą darbdaviams.

 

2012 m. Europos jaunimo forumas per Tarptautinės darbo organizacijos konsultacijas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete pateikė Europos stažuočių ir pameistrystės kokybės chartiją. ES profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos įsipareigojo siūlyti daugiau ir geresnių stažuočių ir pameistrystės galimybių. Informacijos apie įvairiausias stažuočių galimybes pateikiama tinklo „Eurodesk“ interneto svetainėje.

 

Bryano Watkinso, judėjimo „Global Intern Coalition“ („Pasaulinė stažuotojų koalicija“), kuris siekia suburti viso pasaulio stažuotojų judėjimus ir neseniai surengė pasaulinį stažuotojų streiką, žodžiais, „institucijos duoda toną platesnei darbo rinkai“.

 

Vienos iš ES institucijų – Europos išorės veiksmų tarnybos – veiksmus neseniai tyrė Europos ombudsmenė. Ji nustatė, kad tarnybos padaliniuose visame pasaulyje dirba net 800 užmokesčio negaunančių stažuotojų. 2017 m. vasario 15 d. ombudsmenė paskelbė rekomendaciją, kurioje nurodė, kad, „nepasiūliusi užmokesčio už tam tikras stažuotes, institucija elgėsi netinkamai“.

 

Ne ES institucijose visoje Europoje kasmet stažuojasi 4,5 mln. studentų ir absolventų. Iš jų 59 % negauna jokio atlygio. Tad kaip galima sužinoti, kaip įmonės elgiasi su stažuotojais? Šia idėja grindžiama vieša duomenų bazė „Interns Go Pro“, kurioje įmonės reitinguojamos būtent tokiu pagrindu. Vienas iš jos kūrėjų Régisas Pradalas paaiškina, kad galiausiai bus sukurta reitingavimo sistema, leisianti bendrovėms gauti Europos kokybiškų stažuočių ženklą. Prisijungti prie šios iniciatyvos, kuria siekiama skaidrumo įdarbinant jaunimą, raginami universitetai, nevyriausybinės organizacijos, darbo portalai, dideli žiniasklaidos priemonių atstovai, jaunimas ir darbdaviai.