Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kustība pret neapmaksātām prakses vietām

Photographer: Sarah Benke
Ņemot vērā pieprasījumu aizliegt neapmaksātu praksi ES iestādēs, Eiropas Jaunatnes forums un Jaunatnes sadarbības grupa uzsāk godīgas prakses kampaņu, atbalstot starptautisko kustību, lai panāktu cieņpilnu attieksmi pret jaunajiem praktikantiem.

Kad Zuzana Vanečkova (Zuzana Vaněčková) pirms gada uzsāka praksi, viņa cerēja, ka tā būs vērtīga mācību pieredze, kas noderēs viņas turpmākajā karjerā. Tā vietā pieaugušo izglītības studentei no Čehijas Republikas bija jāgatavo kafija saviem darba devējiem. Viņa jutās kā lētais darbaspēks un raksturo to kā “nomācošu” pieredzi. Tagad, 23 gadu vecumā, Zuzana ar iedvesmojošu runu uzstājas Eiropas Parlamentā. Tā tiek uzsākta kampaņa “Par godīgām prakses vietām”, kurā viņa aktīvi darbojas.

 

Šī kampaņa tiek īstenota ar mērķi aicināt nodrošināt nodarbinātības pamattiesības praktikantiem un pieprasīt apmaksātu praksi, ka sniedz vērtīgu mācību pieredzi. Kampaņas manifestā, ko parakstījuši deviņi Eiropas Parlamenta deputāti, Parlaments tiek aicināts:

·       maksāt praktikantiem,

·       ierobežot maksimālo prakses ilgumu līdz 12 mēnešiem un

·       izstrādāt mācību līgumu.

 

Jaunatnes sadarbības grupas līdzpriekšsēdētāja Terija Reintke (Terry Reintke) raksturo šo #fairinternships kampaņu kā iespēju stingri paust savu negatīvo nostāju pret to, ka nepamaksātas prakses vietas ir kļuvušas par normu. Viņa norāda, ka dažiem praktikantiem ir jāstrādā nepieņemamos apstākļos un tikai retais var atļauties doties neapmaksātā ilgtermiņa praksē. Šādas prakses vietas vairo nevienlīdzību attiecībā uz apmaksātu darbavietu pieejamību.

 

Saskaņā ar aptauju, kas tika veikta 2017. gada janvārī un februārī, iztaujājot 233 Eiropas Parlamenta praktikantus, atalgojumu saņem tie praktikanti, kas strādā politiskajās grupās. Savukārt to praktikantu atalgojums, kuri strādā pie Parlamenta deputātiem, ir šāds:

·       atalgojuma nav — 8 % praktikantu;

·       mazāk par EUR 300 — 3 % praktikantu;

·       EUR 300–600 — 12 % praktikantu;

·       EUR 600–1000 — 32 % praktikantu;

·       vairāk nekā EUR 1000 — 44 % praktikantu.

 

Ņemot vērā to, ka 2013. gadā neapmaksāto prakses vietu īpatsvars bija 17 %, tomēr ir vērojami uzlabojumi.

 

Lai arī Eiropas Parlamentā joprojām daudz ko varētu uzlabot, Eiropas iestādes kopumā nodrošina saviem praktikantiem labākus apstākļus nekā citas organizācijas plašākā darba tirgus mērogā. Lai uzlabotu situāciju, Jaunatnes forums ar Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes Eiropas Jaunatnes fonda atbalstu ir izstrādājis Darba devēju ceļvedi kvalitatīvas prakses nodrošināšanai.

 

Eiropas Jaunatnes forums 2012. gadā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rīkotajā Starptautiskās Darba organizācijas sanāksmē prezentēja Eiropas kvalitātes hartu prakses un māceklības jomā. ES arodbiedrības un darba devēju organizācijas apņēmās piedāvāt vairāk un labākas prakses un māceklības vietas. Plašo prakses vietu klāstu var aplūkot Eurodesk tīmekļa vietnē.

 

“Iestādes nosaka virzību plašākam darba tirgum,” uzskata Braiens Vatkinss (Bryan Watkins) no Starptautiskās Praktikantu koalīcijas, kas ir kustība, kuras mērķis ir apvienot praktikantu kopienas visā pasaulē un kura nesen organizēja starptautisko praktikantu streiku.

 

Eiropas Ombuds nesen izmeklēja Eiropas Ārējās darbības dienesta darbību un atklāja, ka šī ES iestāde bez atalgojuma nodarbina vismaz 800 praktikantu visā pasaulē. Ombuds 2017. gada 15. februārī izdeva ieteikumu, norādot, ka minētā iestāde rīkojās nepareizi, nepiedāvājot atalgojumu noteiktām prakses vietām.

 

Ārpus ES iestādēm visā Eiropā katru gadu praksi iziet 4,5 miljoni studentu un absolventu, un 59 % no šīm prakses vietām netiek apmaksātas. Kā noskaidrot to, kā uzņēmumi izturas pret saviem praktikantiem? Tieši tāpēc ir izveidota publiska datubāze “Interns Go Pro”, kur uzņēmumi tiek novērtēti šajā ziņā. Tās līdzdibinātājs Režī Pradāls (Régis Pradal) skaidro, ka rezultāts būs vērtējums, kas ļaus uzņēmumiem iegūt Eiropas kvalitātes zīmi attiecībā uz praksi. Universitātes, NVO, darba sludinājumu portāli, lielie plašsaziņas līdzekļi, jaunieši un darba devēji ir aicināti pievienoties šai iniciatīvai, lai padarītu jaunatnes nodarbinātību pārredzamu.