Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Evropski teden mladih 2015 – glavni dogodki

Aprila in maja 2015 je bilo v vseh 33 državah, ki sodelujejo v programu Erasmus+, organiziranih na stotine dogodkov.

Tema evropskega tedna mladih (27. april–10. maj) je bila pomoč mladim pri udejstvovanju v demokratičnem življenju in zaposlovanju. Poudarek je bil na vključevanju mladih v družbo in opolnomočenju mladih iz vseh družbenih slojev pri spodbujanju uspešne demokracije.

 

Med osrednjimi dogodki je bila razprava na visoki ravni 6. maja o krepitvi družbenega udejstvovanja mladih za preprečevanje nestrpnosti in protidemokratičnega vedenja.

 

Po razpravi so trije izjemni mladinski projekti prejeli mladinsko nagrado. Izbrani so bili izmed 150 projektov, ki so jih predlagale nacionalne agencije Erasmus+ in sta jih podprla programa Mladi v akciji in Erasmus+. Predstavitev nagrajenih projektov.

 

Predstavniki evropskih mladinskih organizacij in vladnih organov so se 4.–6. maja udeležili konference o strukturiranem dialogu.

 

Na festivalu YO!Fest, ki ga je 6. maja 2015 v Bruslju organiziral Evropski mladinski forum, so se zvrstili številni dogodki. Več kot 7 000 mladih Evropejcev je sodelovalo na številnih delavnicah in razpravah na temo „rastemo skupaj“. Med glavnimi temami je bila tudi vloga neformalne izobrazbe pri pridobivanju znanja in spretnosti v poklicnem življenju. Festival se je zaključil s številnimi koncerti v živo.

 

Drug večji dogodek je bilo odprtje spletišča Laboratorij idej. Na tej platformi lahko mladi objavijo svoje zamisli o projektih in ukrepih za opolnomočenje mladih, zaposlovanje, podjetništvo in svetovni razvoj. Njihove ideje najprej ocenijo drugi mladi, nato se pošljejo snovalcem politik in po možnosti uresničijo. Med razpravo na visoki ravni so mladi za vsak projekt predstavili svoje zamisli evropskemu komisarju za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tiborju Navracsicsu.

 

 

Glavni dogodki:

http://bit.ly/1hJxgsD

 

 

Sorodne povezave: http://europa.eu/youth/eyw

Objavljeno: pet, 06/11/2015 - 13:40


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!