Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Európsky týždeň mládeže 2015 – hlavné udalosti

V apríli a máji 2015 sa uskutočnili stovky podujatí vo všetkých 33 krajinách zapojených do programu Erasmus+.

Cieľom Európskeho týždňa mládeže (od 27. apríla do 10. mája) bolo pomôcť mladým ľuďom viac sa zapojiť do demokratického života a zamestnania. Podujatia boli zamerané na účasť mladých ľudí v spoločnosti a posilnenie postavenia mladých ľudí zo všetkých sfér života na podporu fungujúcej demokracie.

 

Medzi najvýraznejšie momenty patrila diskusia na vysokej úrovni, ktorá sa uskutočnila 6. mája na tému „Zvyšovanie účasti mládeže s cieľom zabrániť neznášanlivosti a protidemokratickému správaniu“.

 

Po diskusii boli odovzdané „Ceny pre mládež“ za 3 výnimočné mládežnícke projekty. Víťazné projekty boli vybrané z viac ako 150 projektov, ktoré nominovali národné agentúry zodpovedné za program Erasmus+ a ktoré boli podporené v rámci programu Mládež v akcii a programov Erasmus+. Víťazné projekty

 

Na konferencii o štruktúrovanom dialógu, ktorá sa uskutočnila 4. – 6. mája, sa zišli zástupcovia mládežníckych organizácií a vlád z celej Európy.

 

Festival YO!Fest, ktorý zorganizovalo Európske fórum mládeže, sa konal 6. mája 2015 v Bruseli a jeho súčasťou bola široká škála podujatí. Na festivale pod heslom „Rásť spoločne“ sa zúčastnilo viac než 7 000 mladých Európanov, ktorí sa zapojili do viacerých seminárov a diskusií. Hlavnou témou bola úloha neformálneho vzdelávania pri rozvoji zručností pre pracovný život. Festival ukončila séria živých koncertov.

 

Ďalším významným bodom programu bolo spustenie webového sídla Ideas Lab. Je to platforma, kde mladí ľudia môžu uverejňovať svoje nápady na projekty a politiky týkajúce sa posilnenia postavenia mládeže, zamestnanosti, podnikania a globálneho rozvoja. Iní mladí ľudia hodnotia ich nápady pred ich odoslaním tvorcom politík a ich možným uvedením do praxe. Počas diskusie na vysokej úrovni zástupcovia z každého projektu predstavili svoje nápady európskemu komisárovi pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tiborovi Navracsicsovi.

 

 

Pozrite si hlavné udalosti:

http://bit.ly/1hJxgsD

 

 

Súvisiace odkazy: http://europa.eu/youth/eyw

Dátum uverejnenia: pia., 06/11/2015 - 13:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!