Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Delta i Europeiska ungdomsparlamentet

A picture
© shutterstock.com - nopporn
Europeiska ungdomsparlamentet vill att du engagerar dig i det löpande arbetet, deltar i den demokratiska processen, tänker självständigt och tar egna initiativ. Vi du vara med?

Är du

  • mellan 16 och 22 år
  • studerande i Europa
  • öppen och nyfiken på andras åsikter, främmande kulturer och nya människor
  • intresserad av aktuella samhällsfrågor
  • sugen på att träffa likasinnade?

Om du svarar ja på alla dessa frågor, kan du delta i ett av ungdomsparlamentets sammanträden. För att kunna delta i de internationella sammanträdena måste du först vinna någon av de tävlingar som ditt lands kommitté anordnar. För de regionala sammanträdena räcker det normalt med en enkel ansökan.

Kontakta din nationella kommitté och ta reda på hur det går till. Om du inte kan hitta ditt land, kan du kontakta ungdomsparlamentets internationella kontor.

 

Hur fungerar det?

Ungdomsparlamentet anordnar tre internationella tiodagarssammanträden om året, alltid i olika europeiska länder. Delegaterna möts i multinationella utskott och diskuterar olika ämnen. Målet är att formulera en resolution som sedan kan debatteras i plenarsammanträdet.

 

”Det bästa med ungdomsparlamentet är att man får möjlighet att träna olika färdigheter: diplomati, samförståndsarbete, retorik, ledarskap, skriva och redigera texter, leda projekt och samla in medel.”
M. Roberts, 27, Storbritannien, Venture Capital Management.

 

Bakgrund

Ungdomsparlamentet är ett av de bästa ställena för intresserade unga européer att engagera sig i den politiska debatten och möta människor från andra kulturer. Ungdomsparlamentet förvaltas av Heinz-Schwarzkopf-stiftelsen. Över 20 000 unga från 35 länder deltar varje år i fler än 100 regionala, nationella och internationella evenemang.

Publicerad: Mån, 29/04/2013 - 10:47


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!