Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Vyjadrite svoje názory v Európskom parlamente mládeže

A picture
© shutterstock.com - nopporn
Európsky parlament mládeže vás povzbudzuje, aby ste sa zaujímali o aktuálne udalosti a demokratický proces, snažili sa o nezávislé myslenie a prevzali vlastnú iniciatívu. Chcete sa zúčastniť?

Podmienky:

  • Vek 16 – 22 rokov.
  • Účasť na štúdiu v Európe.
  • Byť otvorený novým výzvam a zaujímať sa aj o iné názory, kultúry a nových ľudí.
  • Mať záujem o otázky, ktoré ovplyvňujú našu spoločnosť.
  • Mať chuť sa zabaviť.

Ak ste odpovedali kladne na všetky tieto otázky, potom ste splnili predpoklady účasti na jednom zo zasadaní Európskeho parlamentu mládeže (EYP). Nezabudnite, že ak sa chcete zúčastniť na medzinárodných zasadnutiach Parlamentu, musíte vyhrať národnú súťaž, ktorú riadi váš národný výbor. Mnohé regionálne zasadnutia však majú jednoduchý postup podávania prihlášok.

Obráťte sa na váš národný výbor, aby ste zistili, kde začať. Ak vaša krajina nie je uvedená v zozname, obráťte sa na medzinárodnú kanceláriu EYP.

 

Ako to funguje?

EYP organizuje tri 10-dňové medzinárodné zasadnutia každý rok, vždy v inej európskej krajine. Na každom zasadnutí delegáti vytvárajú viacnárodné výbory, v ktorých diskutujú o rôznych témach. Výsledkom týchto debát je uznesenie, o ktorom sa potom rokuje na valnom zhromaždení.

 

„Najpôsobivejším aspektom práce EYP je príležitosť rozvíjať celú škálu zručností, ktoré zahŕňajú: diplomaciu a schopnosť dospieť k dohode, rétoriku a líderstvo, skúsenosti s redakciou textov, získavanie finančných prostriedkov a projektový manažment.“ 
M. Roberts, 27 rokov, Spojené kráľovstvo, riadenie rizikového kapitálu.

 

Kontext

Pre mladých angažovaných Európanov je EYP jedným z najlepších miest, kde sa môžu zapojiť do politickej diskusie a spoznávať nové kultúry. EYP, za ktorého správu zodpovedá nadácia Heinz-Schwarzkopf „Mladá Európa“, zapája každý rok viac ako 20 000 mladých ľudí z 35 krajín do viac ako 100 regionálnych, vnútroštátnych a medzinárodných podujatí.

Dátum uverejnenia: pon., 29/04/2013 - 10:41


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!