Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Sig, hvad du mener i Det Europæiske Ungdomsparlament

A picture
© shutterstock.com - nopporn
Det Europæiske Ungdomsparlament opmuntrer dig til at blive involveret i aktuelle spørgsmål og den demokratiske proces, øve dig i at tænke uafhængigt og tage et personligt initiativ. Vil du ikke være med?

Er du:

  • mellem 16 og 22?
  • under uddannelse i Europa?
  • åben over for andre og nysgerrig efter at opdage alternative synspunkter, andre kulturer og nye mennesker?
  • interesseret i spørgsmål, der berører det samfund, vi lever i?
  • frisk på at have det sjovt?

Hvis du svarede "ja" på alle spørgsmålene, kan du komme med til et af samlingerne i EUP (Det Europæiske Ungdomsparlament). Husk, at for at komme deltage i de internationale samlinger skal du vinde en konkurrence, som dit lands nationale komité afholder. Til mange af de regionale samlinger skal du imidlertid bare følge en enkel ansøgningsprocedure.

Kontakt din nationale komité og find ud af, hvor du skal begynde. Hvis dit hjemland ikke står på listen, kan du kontakte EUP's internationale kontor.

 

Hvordan virker det?

EUP holder 3 internationale 10-dages samlinger hvert år - altid i forskellige europæiske lande. Ved hver samling mødes de delegerede i multinationale udvalg, der behandler forskellige emner og udarbejder et beslutningsforslag, der bliver drøftet i plenarforsamlingen.

 

"Muligheden for at udvikle en lang række færdigheder er det mest imponerende ved EUP - fra diplomati og evnen til at skabe enighed til retorik og lederskab, skrivefærdighed og redaktionel erfaring, kapitalrejsning og projektstyring."
M. Roberts, 27, Storbritannien, Venture Capital Management.

 

Baggrundsoplysninger

EUP er et af de bedste steder for interesserede unge europæere at gå ind i en politisk debat og møde andre kulturer. EUP, der forvaltes af Heinz-Schwarzkopf-Foundation "Young Europe", samler  hvert år 20 000 unge fra 35 lande til mere end 100 regionale, nationale og internationale arrangementer.

Offentliggjort: Man, 29/04/2013 - 10:38


Tweet Button: 

Links


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!