Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Delta i EU-rollspelet

A picture
© European Union
Vill veta hur det är att vara parlamentsledamot, minister i ministerrådet, journalist, lobbyist eller tolk? Medverka i simuleringen av EU:s lagstiftningsförfarande.

EU-rollspelet är en simulering av EU:s beslutsfattande som varje år anordnas i Strasbourg.

Deltagarna iklär sig olika roller för att simulera arbetet i Europaparlamentet och diskuterar två kontroversiella lagförslag. Lagförslagen är verkliga och har lagts fram av EU-kommissionen. Europaparlamentets ledamöter och ministrarna i rådet simulerar det vanliga lagstiftningsförfarandet, lobbyisterna försöker att påverka dem, journalisterna rapporterar om de pågående diskussionerna och tolkarna översätter debatterna till sitt eget språk eller engelska.

 

Föreställ dig att du under en vecka är med att fatta beslut som formar Europa, att du får röra dig i maktens korridorer och påverka framtiden. Föreställ dig drygt 200 uppklädda, smarta, pålästa och engagerade unga människor. Efter en lång arbetsdag träffas ni i en bar och diskuterar aktuella frågor och Europas framtid. Vad du än föreställer dig kommer rollspelet ändå att överträffa dina förväntningar!"
Joanna Mikova (minister i rådet, 2011)

 

Vem får delta?

http://www.meu-strasbourg.org/index.php/how-to-participate/application-guide

Du bör visa att du är nyfiken på hur EU-institutionerna fungerar och att du aktivt vill delta i debatten.

 

Så söker du

Välj en av fem möjliga roller och följ ansökningsanvisningarna.

 

Publicerad: Mån, 29/04/2013 - 10:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!