Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Velg din rolle i MEU (Model European Union)

A picture
© European Union
Har du lyst til å oppleve hvordan det er å være medlem av EU-parlamentet, minister i EU-rådet, journalist, lobbyist eller tolk? Bli med på en simulering av prosessen med å godkjenne nye lover i EU.

Model European Union (MEU) simulerer politiske prosesser og beslutninger som finner sted hvert år i Strasbourg.

Deltakerne kopierer arbeidet som utføres i EU-institusjonene i EU-parlamentet, og diskuterer kontroversielle, reelle lovforslag som er utarbeidet av EU-kommisjonen. Medlemmer av Europaparlamentet og ministre i EU-rådet simulerer den vanlige prosessen med å godkjenne nye lover, lobbyister prøver å påvirke de to organene, journalister rapporterer om utviklingen i pågående diskusjoner, og tolker har ansvaret for å tolke debattene til morsmålet sitt eller engelsk.

 

"Forestill deg at du i én uke våkner opp og vet at dine beslutninger er med på å forme Europa. Forestill deg en behagelig stol i Rådet, som ikke bare er en stol, men et inspirerende innblikk i fremtiden. Forestill deg også de cirka 200 velkledde, kloke, imponerende og reflekterte personene som jobber her – og deres imponerende tilnærming til fremtiden, nåtiden og Europa. For å si det enkelt trenger du ikke forestille deg noe som helst – du kommer uansett til å bli forbløffet over denne simuleringen!"
Joanna Mikova (minister i Rådet, 2011)

 

Hvem kan søke?

http://www.meu-strasbourg.org/index.php/how-to-participate/application-guide

Søkere bør være nysgjerrige etter å få innblikk i hvordan EU-institusjonene fungerer, og kunne delta aktivt i debatter.

 

Slik søker du

Velg en av de 5 rollene som er tilgjengelig, og følg søknadsprosedyren.

 

Publisert: Man, 29/04/2013 - 10:07


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!