Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hva er Det europeiske ungdomsforumet?

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Dette organet er stemmen til de unge i Europa og har som mål å fremme unges interesser og oppmuntre dem til å delta mer aktivt i samfunnet.

Det europeiske ungdomsforumet (EYF) er en paraplyorganisasjon for nasjonale ungdomsgrupper i europeiske EYF-medlemsorganisasjoner som består av nasjonale ungdomsråd og internasjonale ikke-statlige ungdomsorganisasjoner. Samlet representerer de interesser for titalls millioner unge fra hele kontinentet.

 

Hva er forumets målsetning for unge europeere?

Forumet arbeider for å:

 • oppmuntre ungdom og gjøre det mulig for unge å delta aktivt i samfunnsutviklingen, spesielt med tanke på et mer integrert Europa
 • fremme rettigheter og muligheter for de unge
 • forbedre levekårene for unge
 • være deres stemme i Europa, der unge mennesker er likeverdige borgere og oppmuntres og støttes til å nå sitt fulle potensial som globale borgere

 

Hvordan er det mulig å oppnå dette?

Ved å:

 • oppmuntre flere unge og ungdomsorganisasjoner til å delta i sosiale prosjekter og spesielt i beslutningsprosesser
 • ha innflytelse på politikk som påvirker unge, ved å være en anerkjent partner for internasjonale institusjoner som EU, Europarådet og FN
 • oppmuntre organer med beslutningsmyndighet til å ta ungdomsrelaterte saker med i betraktningen på alle områder i politikken
 • skape levedyktige og genuint uavhengige ungdomsorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, spesielt ved å oppfordre til tilstrekkelig finansiering
 • få unge fra ulike bakgrunner og land til å lytte til hverandre og sette pris på hverandres ideer og erfaring
 • fremme tverrkulturell forståelse, demokrati, respekt, mangfold, menneskerettigheter, aktivt statsborgerskap og solidaritet
 • bidra til ungdomsarbeid i andre deler av verden

 

EYF-kampanjer

En av de nyeste EYF-kampanjene har som mål å få myndigheter og virksomheter (og unge selv) til å investere mer i unge ved å oppmuntre unge frivillige og aktivister til å tenke gjennom og ta tilbake fremtiden på det globale nettfellesskapet Love Youth Future (LYF). Unge inviteres til å dele ideer med andre som mener at ungdommen kan endre nåtiden for å få en bedre fremtid.

Publisert: Fre, 26/04/2013 - 10:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!