Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας;

A picture
© shutterstock.com - YanLev
Είναι η φωνή των νέων της Ευρώπης. Σκοπό έχει να προωθήσει τα συμφέροντά τους και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (ΕΦΝ)  είναι μια οργάνωση «ομπρέλα» στην οποία μετέχουν εθνικές ομάδες νεολαίας απ’ όλη την Ευρώπη, οι οργανώσεις-μέλη του ΕΦΝ. Aπαρτίζεται από εθνικά συμβούλια νεολαίας και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας που εκπροσωπούν τα συμφέροντα δεκάδων εκατομμυρίων νέων απ’ όλη την Ευρώπη.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του Φόρουμ για τους νεαρούς Ευρωπαίους;

Στόχοι του είναι:

 • να δώσει στους νέους τη δυνατότητα και να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας, και ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση της Ευρώπης
 • να προωθήσει τα δικαιώματά τους και να δημιουργήσει ευκαιρίες γι’ αυτούς
 • να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής τους
 • να γίνει η φωνή των νέων στην Ευρώπη, όπου οι νέοι είναι ισότιμοι πολίτες και ενθαρρύνονται να  αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους ως πολίτες του κόσμου.

 

Πώς το κάνει αυτό;

Με τους εξής τρόπους:

 • προωθώντας τη συμμετοχή περισσότερων νέων και οργανώσεων νεολαίας σε κοινωνικά προγράμματα, ιδίως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • ασκώντας επιρροή στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν τους νέους, ως αναγνωρισμένος εταίρος διεθνών θεσμικών οργάνων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη,
 • ενθαρρύνοντας τους φορείς που διαμορφώνουν τις πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη σε όλους τους τομείς τα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία
 • δημιουργώντας βιώσιμες, πραγματικά ανεξάρτητες οργανώσεις νεολαίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ασκώντας ιδίως πίεση για επαρκή χρηματοδότηση
 • φέρνοντας σε επαφή νέους από διαφορετικές χώρες και κοινωνικά στρώματα, ώστε να ακούσουν ο ένας τον άλλο και να μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες
 • προωθώντας την αλληλοκατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, τη δημοκρατία, τον σεβασμό, την πολυμορφία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και την αλληλεγγύη
 • συμβάλλοντας στο έργο των νέων σε άλλα μέρη του κόσμου.

 

Εκστρατείες του ΕΦΝ

Μία από τις πιο πρόσφατες εκστρατείες του ΕΦΝ επιδιώκει να πιέσει τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις (αλλά και τους ίδιους τους νέους) να επενδύσουν περισσότερο στη νεολαία, ενθαρρύνοντας νεαρούς εθελοντές και ακτιβιστές να επανασχεδιάσουν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον διαμέσου της διαδικτυακής παγκόσμιας κοινότητας «Love Youth Future». Οι νέοι καλούνται να μοιραστούν τις ιδέες τους με άλλα άτομα που πιστεύουν ότι οι νέοι μπορούν να αλλάξουν το παρόν και να θέσουν τα θεμέλια για ένα ευτυχισμένο μέλλον.

Δημοσιεύθηκε: Παρ, 26/04/2013 - 10:33


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!