Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Jak zaangażować młodych ludzi w życie Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu?

EU Youth Conference
Aby odpowiedzieć na to pytanie, na Malcie spotkało się 200 przedstawicieli młodzieży i osób kształtujących politykę z całej Europy. Uczestniczyli oni w Konferencji Młodzieży UE (20-23 marca 2017 r.) i opracowali konkretny plan działania, z którego będą korzystać kraje UE.

Przez 18 miesięcy ponad 65 tys. młodych Europejczyków skorzystało z możliwości wypowiedzenia się na temat polityki młodzieżowej w ramach ustrukturyzowanego dialogu. Konferencja Młodzieży UE zwieńczyła ten dialog między osobami kształtującymi politykę i młodzieżą, któremu podczas ostatnich trzech prezydencji przyświecał temat „Umożliwienie wszystkim młodym ludziom uczestnictwa w życiu zróżnicowanej i połączonej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu: przygotowanie do życia i udziału w życiu społecznym”.

 

Niektóre z wydanych na Malcie zaleceń obejmują sugestie dotyczące organizowania festiwali młodzieży na rzecz zaangażowania w życie Europy na szczeblu lokalnym i krajowym. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym młodzieży znalazł się też rozdział na temat pracy z młodzieżą i przestrzeni dla młodzieży. Zawiera on między innymi propozycję włączenia do programów szkolnych zajęć rozwijających umiejętności przydatne w życiu i opracowania narzędzi pierwszej pomocy psychologicznej.

 

Tutaj znajdziesz pełną listę zaleceń. Zobacz, jaka atmosfera panowała na konferencji:

 

 

Do końca prezydencji maltańskiej plan otrzymają wszystkie istotne zainteresowane strony. 

Opublikowane: śr., 20/12/2017 - 11:28


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie