Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ako zapojiť mladých ľudí do inkluzívnej Európy?

EU Youth Conference
Na túto otázku sa rozhodlo hľadať odpovede 200 mladých ľudí a tvorcov politiky, ktorí sa stretli na Malte na mládežníckej konferencii EÚ (20. – 23. marca 2017) a vypracovali konkrétny akčný plán pre členské štáty.

Počas 18 mesiacov sa viac ako 65 000 mladých Európanov vyjadrilo prostredníctvom štruktúrovaného dialógu k politike v oblasti mládeže. Mládežníckou konferenciou EÚ sa tento dialóg medzi tvorcami politiky a mladými ľuďmi uzavrel. Počas súčasného predsedníckeho tria bolo jeho hlavou témou „umožniť všetkým mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe – pripravený na život, pripravený pre spoločnosť“.

 

Niektoré z odporúčaní vydaných na Malte zahŕňajú návrhy na zorganizovanie festivalov mládeže zameraných na európsku angažovanosť na lokálnej a národnej úrovni vrátane kapitoly o práci s mládežou a priestoroch pre mládež v správe Európskej komisie o mládeži, hodín praktických zručností zaradených do učebných osnov a vytvorenia súborov prvej pomoci pre duševné zdravie.

 

Úplný zoznam odporúčaní nájdete tu. Pozrite si atmosféru na konferencii:

Do ukončenia maltského predsedníctva bude plán distribuovaný všetkým príslušným zúčastneným stranám.

Dátum uverejnenia: str., 20/12/2017 - 11:13


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!