Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Kako navdušiti mlade za vključujočo Evropo?

EU Youth Conference
Da bi odgovorili na to vprašanje, se je konference EU o mladih, ki je potekala na Malti (20.–23. marec 2017) udeležilo več kot 200 mladih in snovalcev politike iz vse Evrope. Za države članice so pripravili konkreten načrt.

V več kot 18-mesečnem obdobju se je več kot 65 000 mladih Evropejcev v okviru  strukturiranega dialoga izreklo o mladinski politiki. V okviru sedanje trojke predsedstev je konferenca EU o mladih sklenila dialog med snovalci politik in mladimi na temo „omogočiti vsem mladim, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in vključujoče Evrope ter se s tem pripravijo na življenje in sodelovanje v družbi.“ (Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe – Ready for Life, Ready for Society)

 

Nekatera priporočila iz Malte vsebujejo predloge za organizacijo mladinskih festivalov in s tem za evropsko angažiranost na lokalni in nacionalni ravni; poglavje o mladinskem delu in mladinskih centrih v poročilu Evropske komisije o mladih; življenjske spretnosti v šolskih programih in kompleti prve pomoči za duševno zdravje.

 

 Celotni seznam priporočil.  Vtisi s konference:

Ob zaključku malteškega predsedstva bo načrt na voljo vsem pomembnim deležnikom.