Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Hur kan vi engagera unga i ett inkluderande Europa?

EU Youth Conference
För att svara på frågan träffades över 200 ungdomar och beslutsfattare från hela Europa på EU:s ungdomskonferens på Malta den 20–23 mars 2017 och tog fram en handlingsplan för EU-länderna.

Under ett och ett halvt år deltog över 65 000 unga européer i en strukturerad dialog för att tycka till om ungdomspolitiken. EU:s ungdomskonferens avslutade dialogen mellan beslutsfattare och ungdomar på temat ”se till att alla unga kan delta i ett pluralistiskt, sammankopplat och inkluderande Europa – redo för livet, redo för samhället”.

 

Några av rekommendationerna från Maltakonferensen är att arrangera lokala eller nationella ungdomsfestivaler för att stärka EU-engagemanget, främja virtuella och fysiska platser för ungdomsverksamhet, införa lektioner i livskunskap i skolan och motverka psykisk ohälsa.

 

 Se alla rekommendationer. Här kan du se glimtar från konferensen:

 

I slutet av det maltesiska ordförandeskapet skickades planen ut till relevanta aktörer. 

Publicerad: Ons, 20/12/2017 - 10:35


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!