Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Πώς μπορούν να βρουν απασχόληση οι νέοι σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς;

EU Youth Conference
Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, πάνω από 200 νέοι και υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στο πλαίσιο της διάσκεψης της ΕΕ για τη νεολαία, που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα (20-23 Μαρτίου 2017), και κατάστρωσαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη

Σε μια περίοδο 18 μηνών, περισσότεροι από 65.000 Ευρωπαίοι νεαρής ηλικίας είχαν την ευκαιρία να πουν τη γνώμη τους σχετικά με την πολιτική για τη νεολαία μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου. Η διάσκεψη της ΕΕ για τη νεολαία ολοκλήρωσε αυτόν τον διάλογο μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των νέων, που επικεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τριμερούς προεδρίας στο θέμα «Δυνατότητα για όλους τους νέους να συμμετέχουν σε μια ποικιλόμορφη, διασυνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη: έτοιμοι για τη ζωή, έτοιμοι για την κοινωνία».

 

Ορισμένες από τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στη Μάλτα περιλαμβάνουν προτάσεις για τη διοργάνωση φεστιβάλ νεολαίας με σκοπό την κινητοποίηση των Ευρωπαίων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την προσθήκη ενός κεφαλαίου σχετικά με την εργασία των νέων και τα κέντρα νεότητας στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία, τον εμπλουτισμό των σχολικών προγραμμάτων με την κατάρτιση σε δεξιότητες αναγκαίες για τη ζωή και τη δημιουργία ενός σετ πρώτων βοηθειών στον τομέα της ψυχικής υγείας.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον κατάλογο των συστάσεων.  Πάρτε μια γεύση από την ατμόσφαιρα της διάσκεψης:

 

Στο τέλος της μαλτεζικής προεδρίας, το σχέδιο θα διανεμηθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους. 

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 19/12/2017 - 12:12


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!