Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Гласуването е най-мощното оръжие

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics
Вече сте навършили възрастта, даваща ви право да гласувате? Какво знаете за изборите? Гласуването е най-висшата форма на участие, достъпна за гражданите на демократични общества, и право, което трябва да бъде използвано максимално.

В демократичните общества правителствата биват избирани чрез избори, на които гражданите могат да избират между няколко кандидати или политически партии. Гласуването е официален израз на вашата подкрепа за решение, кандидат, кандидатска листа или партия. В зависимост от това от коя страна сте, обикновено можете да гласувате на общинско, регионално, национално и европейско равнище.

В повечето страни по закон възрастта за гласуване е 18 години, но когато правото на гласуване е въведено за пръв път границата е била 21 години. Сега Европейският младежки форум започна общоевропейска кампания за намаляване на възрастта за гласуване до 16 години по примера на Австрия, където това вече е факт.

 

Европейски избори

На изборите за Европейски парламент през 2009 г. едва 29 % от младите хора (на възраст от 18 до 24 години) са гласували, като 50 % от запитаните са заявили, че не са получили достатъчно информация за изборите. Младите хора ще имат шанс да участват по-активно в следващите европейски избори. През юни 2014 г. ще можете да избирате представителите на вашата страна в Европейския парламент (евродепутати).

За да научите повече за изборите ви препоръчваме да прочетете програмите на кандидатите и да разговаряте с учителите или родителите си. Някои кандидати имат свои страници във Facebook и там могат да отговорят на въпросите ви. За следващите европейски избори можете да се свържете с най-близкото до вас информационно бюро на Европейския парламент.

Ако живеете в чужбина, можете да участвате в изборите във вашата страна, докато при изборите за Европейски парламент можете да изберете за коя страна искате да гласувате. Вашите права за гласуване в ЕС ви позволяват също да гласувате и да се кандидатирате в общински избори в страната, в която живеете.

 

Следващият път, когато се оплаквате от нещо или смятате, че нещо в обществото не е наред, защо просто не отидете да гласувате?

Публикувана на: вт, 28/05/2013 - 12:37


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!