Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Как да ангажираме младите хора с една приобщаваща Европа?

EU Youth Conference
За да отговорят на този въпрос, над 200 младежи и създатели на политики от цяла Европа се срещнаха на Конференцията на ЕС по въпросите на младежта, проведена в Малта (20 — 23 март 2017 г.), и разработиха конкретен план за действие, който да се използва от държавите членки

За период от 18 месеца над 65 000 млади европейци имаха възможност да изразят своето мнение за политиката за младежта в рамките на проведения структуриран диалог. Конференцията бе заключителната проява в рамките на този диалог между отговорните за политиката лица и младите хора, насочен през настоящото тройно председателство към темата „Възможност за всички млади хора да бъдат част от една многообразна, свързана и приобщаваща Европа — готови за живота, готови за обществото“.

 

Някои от препоръките, отправени в Малта, включват предложения за организиране на младежки фестивали за европейска ангажираност на местно и национално равнище, глава относно работата с младежта и местата за младежи в доклада на Европейската комисия за младежта, включване на часове по житейски умения в учебните програми и разработване на комплекти за първа помощ във връзка с психичното здраве.

 

Вижте  пълния списък на препоръките. Добийте представа за атмосферата на конференцията:

 

 

В края на малтийското председателство планът за действие ще бъде предоставен на всички заинтересовани лица. 

Публикувана на: вт, 19/12/2017 - 11:27


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!