Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Kaip jaunimą paskatinti dalyvauti įtraukioje Europoje?

EU Youth Conference
Atsakymų į šį klausimą per 200 jaunuolių ir politikos formuotojų iš visos Europos ieškojo Maltoje surengtoje ES jaunimo konferencijoje (2017 m. kovo 20–23 d.). Čia jie parengė konkretų veiksmų planą, kurį turėtų taikyti valstybės narės.

Per 18 mėnesių vykusį struktūrinį dialogą nuomonę jaunimo politikos klausimais pareiškė per 65 000 jaunų europiečių. Šis politikos formuotojų ir jaunimo dialogas buvo baigtas ES jaunimo konferencijoje. Trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių grupės pirmininkavimo metu dėmesys per jį skirtas temai „Sudaryti sąlygas visam jaunimui dalyvauti įvairialypės, tarpusavyje sujungtos ir įtraukios Europos gyvenime: pasirengę gyvenimui, pasirengę visuomenei“.

 

Tarp Maltoje paskelbtų rekomendacijų yra pasiūlymai vietos ir nacionaliniu lygmenimis rengti jaunimo festivalius, susijusius su ES iniciatyvomis, į Europos Komisijos Jaunimo reikalų ataskaitą įtraukti skyrių, skirtą darbui su jaunimu ir jaunimo erdvėms, į mokyklų mokymo programas įtraukti gyvenimo įgūdžių klases ir parengti psichikos sveikatos pirmosios pagalbos rinkinius.

 

Čia pateikiamas visas rekomendacijų sąrašas. Susidarykite įspūdį apie konferenciją:

Iki Maltos pirmininkavimo pabaigos planas bus perduotas visiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams. 

Paskelbta: P, 18/12/2017 - 16:01


Tweet Button: 

Susijusios nuorodos


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!