Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kā iesaistīt jauniešus iekļaujošā Eiropā?

EU Youth Conference
Lai atbildētu uz šo jautājumu, vairāk nekā 200 jaunieši un politikas veidotāji no visas Eiropas tikās ES Jaunatnes konferencē Maltā (2017. gada 20.–23. martā) un izstrādāja konkrētu rīcības plānu dalībvalstīm.

Vairāk nekā 65 000 Eiropas jauniešu 18 mēnešus bija iespēja paust savu viedokli par jaunatnes politiku iniciatīvas “Strukturēts dialogs” ietvaros. ES Jaunatnes konferencē tika noslēgts politikas veidotāju un jauniešu dialogs, kurā galvenā uzmanība triju attiecīgā perioda prezidentvalstu darbības laikā bija pievērsta tēmai “Iespēja visiem jauniešiem iesaistīties daudzpusīgas, savienotas un iekļaujošas Eiropas veidošanā: gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”.

 

Daži no Maltā izdotajiem ieteikumiem ir šādi: organizēt jaunatnes festivālus eiropiešu iesaistei vietējā un valsts līmenī, iekļaut Eiropas Komisijas ziņojumā par jaunatni nodaļu par darbu ar jaunatni un jauniešiem paredzētām vietām, iekļaut skolu mācību programmās dzīvē noderīgu prasmju nodarbības un izstrādāt pirmās palīdzības komplektus garīgās veselības jomā.

 

Šeit var aplūkot visu ieteikumu sarakstu.  Ielūkojies konferences norisē:

 

Līdz Maltas prezidentūras beigām šis plāns tiks izplatīts visām ieinteresētajām personām. 

publicēts: P., 18/12/2017 - 15:48


Tweet Button: 

Noderīgas saites


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!