Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Eiropas gads attīstībai — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne

Vairums ES iedzīvotāju piekrīt, ka Eiropas Savienībai jāatvēl vairāk laika, lai risinātu nabadzības problēmu jaunattīstības valstīs. 2015. ir pirmais Eiropas gads, kurā risina šādus jautājumus un aplūko Eiropas starptautisko nozīmi.

Par ko ir runa

Eiropas attīstības gadā uzmanība ir pievērsta ES ārējai darbībai un tam, ko Eiropa var darīt, lai pasaulē izskaustu nabadzību un stimulētu ilgtspējīgu attīstību.

 

ES palīdzību attīstībai saņem aptuveni 150 valstis. Daļa tiek tērēta humānai palīdzībai, kuras mērķis ir glābt cilvēkiem dzīvību krīzes situācijās. Šo ES palīdzību izlieto arī attīstības darbam, lai palīdzētu valstīm mazināt nabadzību vidējā un ilgtermiņā un panāktu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.

 

ES ir pasaulē lielākā palīdzības sniedzēja (56,5 mljr. eiro 2013. g.), un 25 % no ES palīdzības tiek tieši valdībām. Tomēr ir jādara vēl daudz vairāk, jo pasaulē katram astotajam cilvēkam nepietiek pārtikas.

 

Mēneša tēmas

Katru mēnesi degpunktā ir kāds attīstības jautājums.

 

Mēneša stāsts (2014. gada jūlijs)

Starptautiskajā Eiropas Brīvprātīgo dienesta projektā “Yatra” brīvprātīgi 16 gadus veci nīderlandieši, kuri paši ir imigrantu bērni, 2014. gadā devās uz Maroku un dažas nedēļas izpalīdzēja kādam bērnunamam. Viņi bāreņus un trūcīgos jauniešus iesaistīja sporta un kultūras nodarbēs. Projekts turpinājās arī 2015. gadā. Pilns stāsts

 

Kā vari piedalīties

 

 

Saites par līdzīgu tematiku

Eiropas gads attīstībai 
Tūkstošgades attīstības mērķi

publicēts: Pk., 13/11/2015 - 12:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!