Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Europaåret för utvecklingssamarbete – vår värld, vår värdighet, vår framtid

De flesta EU-invånare anser att EU bör satsa mer på att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna. 2015 är det första Europaåret som tar upp utvecklingsfrågor och EU:s internationella roll.

Vad går det ut på?

Europaåret för utvecklingssamarbete handlar om EU:s internationella roll för att utrota fattigdomen och främja en hållbar utveckling. 
 

 

EU:s utvecklingsbistånd går till omkring 150 länder. En del av pengarna går till humanitärt bistånd för att rädda liv i nödsituationer. En stor del används också för att hjälpa länderna att bekämpa fattigdom på medellång och lång sikt och skapa hållbar ekonomisk tillväxt.

 

EU är världens största biståndsgivare med 56,5 miljarder euro under 2013. En fjärdedel av biståndet går direkt till de behövande länderna. Men mycket mer måste göras – en av åtta människor i världen har inte tillräckligt med mat för dagen.

 

Tolv teman – ett för varje månad

Varje månad lyfter Europaåret fram ett särskilt tema.

 

Månadens berättelse – juli 2014

Som en del av den europeiska volontärtjänstens projekt Yatra reste 16 unga nederländska volontärer med invandrarbakgrund till Marocko 2014. Där hjälpte de till på ett barnhem i några veckor och ordnade bland annat idrotts- och kulturverksamhet för föräldralösa och missgynnade barn och ungdomar. Projektet upprepades 2015. Läs hela berättelsen

 

Delta du också!

 

 

Länkar:

Europeiska året för utvecklingssamarbete         
Millenniemålen

Publicerad: Tor, 12/11/2015 - 16:28


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!