Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Európsky rok rozvoja – náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

Väčšina občanov EÚ súhlasí s tým, že Únia by mala vynaložiť viac prostriedkov na boj proti chudobe v rozvojových krajinách. Rok 2015 je prvým európskym rokom, ktorý sa bude zaoberať týmito otázkami a úlohou Európy vo svete.

O čo ide?

Európsky rok rozvoja sa venuje vonkajšej činnosti EÚ a úlohe Európy vo svete pri odstraňovaní chudoby a podpore udržateľného rozvoja.

 

Rozvojová pomoc EÚ smeruje do približne 150 krajín. Časť z nej smeruje na zabezpečenie humanitárnej pomoci na záchranu životov v krízových situáciách, ale používa sa aj na rozvojovú prácu – pomoc krajinám v boji proti chudobe v strednodobom a dlhodobom horizonte a dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu.

 

EÚ je najväčším darcom pomoci na svete (56,5 miliardy EUR v roku 2013), pričom 25 % pomoci EÚ je určených priamo vládam krajín. Je však potrebné urobiť ešte veľa práce vzhľadom na to, že každý ôsmy človek vo svete nemá dostatok potravín.

 

Témy mesiaca

Každý mesiac sa dôraz kladie na konkrétnu rozvojovú tému:

 

Príbeh mesiaca – júl 2014

V rámci medzinárodného projektu Yatra európskej dobrovoľnej služby 16 mladých holandských dobrovoľníkov z rodín emigrantov navštívilo v roku 2014 Maroko a niekoľko týždňov pomáhalo v sirotinci. Sirotám a znevýhodneným mladým ľuďom pomáhali organizovaním športových a kultúrnych podujatí. Projekt sa zopakoval v roku 2015. Prečítajte si celý článok.

 

Ako sa môžete zapojiť

 

 

Súvisiace odkazy:

Európsky rok rozvoja 
Miléniové rozvojové ciele

Dátum uverejnenia: štv., 12/11/2015 - 16:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!