Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Europejski Rok na rzecz Rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość

Większość obywateli UE zgadza się, że Unia Europejska powinna przeznaczać więcej środków na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się. W 2015 r. po raz pierwszy w historii europejskiego roku tematycznego zorganizowano inicjatywę poświęconą pomocy rozwojowej oraz kwestii międzynarodowej roli Europy w tym zakresie.

O co chodzi?

Europejski Rok na rzecz Rozwoju to inicjatywa zwracająca uwagę na działania zewnętrzne UE i jej rolę w zwalczaniu ubóstwa na świecie oraz wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

 

Pomoc rozwojowa UE trafia do około 150 krajów. Część środków pomocowych jest przeznaczana na wsparcie humanitarne, aby ratować życie w sytuacjach kryzysowych, oraz na działania na rzecz rozwoju mające zwalczać ubóstwo w średnim i długim okresie oraz wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy.

 

UE jest największym dawcą pomocy na świecie (56,5 mld euro w 2013 r.). Około 25 proc. unijnej pomocy przekazywana jest bezpośrednio rządom krajowym. Ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia – aktualnie jedna na osiem osób nie ma co jeść.

 

Temat miesiąca

Każdego miesiąca w centrum uwagi znajduje n inny problem:

 

Historia miesiąca – lipiec 2014

Dzięki międzynarodowemu projektowi „Yatra”, realizowanemu w ramach wolontariatu europejskiego, w 2014 r. szesnastu młodych wolontariuszy z Holandii, wywodzących się ze środowisk migrantów, udało się do Maroka i przez kilka tygodni pracowało w sierocińcu. Pomagali oni w organizowaniu zajęć sportowych i kulturalnych dla sierot i młodzieży w trudnej sytuacji. Projekt zrealizowano ponownie w 2015 r. Przeczytaj całą historię

 

Jak można się zaangażować?

 

 

Ciekawe strony:

Europejski Rok na rzecz Rozwoju;       
milenijne cele rozwoju

Opublikowane: czw., 12/11/2015 - 15:59


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie