Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Det europæiske udviklingsår – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid

De fleste EU-borgere mener, at EU skal bruge flere penge på at bekæmpe fattigdom i udviklingslandene. 2015 er det første europæiske år, der omhandler disse spørgsmål og Europas internationale rolle.

Hvad går det ud på?

Det europæiske udviklingsår handler om EU's eksterne initiativer og Europas rolle i kampen mod fattigdom i hele verden og styrkelse af bæredygtig udvikling.

 

EU's udviklingsstøtte går til omkring 150 lande. Noget af den bliver brugt på humanitær nødhjælp for at redde liv i krisesituationer, men støtten går også til udviklingsarbejde – der hjælper landene med at bekæmpe fattigdom på mellemlang og lang sigt og skabe bæredygtig økonomisk vækst.

 

EU er verdens største støttedonor (56,5 mia. euro i 2013). 25 % af EU-støtten gives direkte til regeringerne. Men der er behov for mere arbejde, da hvert ottende menneske i verden ikke får nok at spise.

 

Månedens temaer

Hver måned har sit eget udviklingstema:

 

Månedens historie – Juli 2014

Som led i den europæiske volontørtjenestes internationale projekt Yatra rejste 16 unge frivillige med indvandrerbaggrund i 2014 fra Holland til Marokko for at hjælpe til på et børnehjem i nogle uger. De hjalp forældreløse og dårligt stillede unge ved at organisere sports- og kulturaktiviteter. Projektet blev gentaget i 2015. Læs hele historien.

 

Sådan kan du være med

 

Links:

Det europæiske udviklingsår;   
milleniumudviklingsmålene

Offentliggjort: Tor, 12/11/2015 - 15:07


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!