Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Европейска година за развитие — нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще

Повечето граждани на ЕС са съгласни, че Съюзът трябва да увеличи разходите си за борба с бедността в развиващите се страни. 2015 г. е първата европейска година, посветена на тези въпроси и на международната роля на Европа.

За какво става въпрос?

Европейската година за развитие е посветена на външната дейност на ЕС и на ролята на Европа в премахването на бедността по света и насърчаването на устойчиво развитие.

 

ЕС предоставя помощ за развитие на около 150 държави. Част от нея се изразходва за предоставяне на хуманитарна помощ за спасяване на човешки живот в кризисни ситуации, но тя се използва също така за дейности за развитие — подпомагане на страните да се борят с бедността в средносрочен и дългосрочен план и да постигнат устойчив икономически растеж.

 

ЕС е най-големият донор на помощ в света (56,5 млрд. евро през 2013 г.), като 25 % от помощта се дава директно на правителства. Все още обаче има много работа, тъй като един на всеки осем души по света няма достатъчно храна.

 

Теми на месеца

Всеки месец акцентът се поставя върху една тема, свързана с развитието:

 

История на месеца — юли 2014 г.

В рамките на международния проект „Yatra“ на Европейската доброволческа служба 16 млади нидерландски доброволци, които са от мигрантски семейства, пътуваха до Мароко през 2014 г. и работиха няколко седмици в дом за сираци. Те помагаха на сираци и млади хора в неравностойно положение, като организираха културни и спортни прояви. Проектът бе повторен през 2015 г. Прочетете цялата история.

 

Как можете да се включите

 

Връзки по темата:

Eвропейска година за развитие;     
Цели на хилядолетието за развитие

Публикувана на: четв, 12/11/2015 - 12:15


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!