Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Stemmeretten er det beste våpenet

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics
Er du gammel nok til å avgi stemme? Hva vet du om valg? Avstemming er den høyeste form for deltakelse som er tilgjengelig for borgere i et demokratisk samfunn, og det er en rett vi bør bruke så ofte vi kan.

I demokratiske samfunn velges ny regjering ved å utlyse valg der borgerne kan velge blant kandidater eller politiske partier. En stemme er et formelt uttrykk for din støtte til en beslutning, en kandidat, et valg eller et parti. Avhengig av landet du bor i, kan du vanligvis avgi stemme på kommunalt nivå, fylkesnivå og nasjonalt og europeisk nivå.

I de fleste land har du stemmerett når du er 18 år, men da stemmeretten ble opprettet, var grensen så høy som 21 år. Nå har Det europeiske ungdomsforumet startet en kampanje over hele Europa for å senke stemmerettsalderen til 16 år, i tråd med for eksempel Østerrike, der stemmerettsalderen allerede er 16 år.

 

Europeiske valg

I EU-parlamentsvalgene i 2009 avga bare 29 % av de unge (i aldergruppen 18 til 24) sin stemme, og 50 % av de som ble spurt, uttalte at de ikke hadde mottatt nok informasjon om valgene. Unge har sjansen til å gjøre noe med disse tallene i de neste EU-valgene. I juni 2014 kan du velge ditt lands medlem i EU-parlamentet (MEP).

En god måte å finne frem til de aktuelle sakene i valget er å lese kandidatenes programmer og prate med foreldrene dine eller lærere. Noen kandidater har til og med egen Facebook-side der du kan få svar på spørsmålene dine. I forbindelse med det neste EU-valget kan du kontakte ditt nærmeste informasjonskontor for EU-parlamentet.

Hvis du bor i utlandet, kan du fremdeles avgi stemme ved ditt lands nasjonale valg. Ved valg til EU-parlamentet kan du imidlertid velge hvilket land du ønsker å avlegge stemme for. Din EU-stemmerett gjør det også mulig å avgi stemme og stille som kandidat i kommunevalg i hjemlandet ditt.

 

Hvorfor ikke bruke stemmeretten neste gang du klager eller føler at noe ikke er som det skal være i samfunnet?