Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Głosowanie to najpotężniejsza broń

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics
Czy osiągnąłeś już wiek uprawniający do głosowania? Co wiesz na temat wyborów? Głosowanie jest najważniejszą formą uczestnictwa w życiu społeczeństw demokratycznych, dostępną dla obywateli. Jest również prawem, z którego należy korzystać w całej rozciągłości.

W społeczeństwach demokratycznych rządy wybierane są w drodze wyborów, w których obywatele mogą wybierać spośród wielu kandydatów lub partii politycznych. Oddanie głosu w wyborach jest wyrazem Twojego poparcia dla danej decyzji, kandydata, grupy kandydatów lub wybranej partii. W zależności od obowiązujących w Twoim kraju przepisów możesz zazwyczaj głosować w wyborach gminnych, regionalnych, krajowych lub europejskich.

W większości krajów wiek uprawniający do głosowania to 18 lat. Kiedy po raz pierwszy w historii wprowadzono ograniczenie wieku wyborców, wynosiło ono aż 21 lat. Niedawno Europejskie Forum Młodzieży rozpoczęło kampanię, której celem jest obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat, idąc za przykładem Austrii, gdzie wiek najmłodszych wyborców wynosi już teraz właśnie 16 lat.

 

Wybory europejskie

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. uczestniczyło tylko 29 proc. młodych osób (w wieku 18–24 lat); 50 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie zostali wystarczająco poinformowani na ten temat wyborów. Młodzi obywatele będą mieli okazję zwiększenia swojego udziału w nadchodzących wyborach europejskich. W czerwcu 2014 r. będziecie mogli wybrać przedstawicieli swojego kraju do Parlamentu Europejskiego.

Dobrym sposobem, aby dowiedzieć się, jak do różnych problemów, wokół których toczy się kampania wyborcza, podchodzą poszczególni kandydaci, jest zapoznanie się z ich programami, rozmowa z waszymi rodzicami i nauczycielami. Niektórzy kandydaci mają nawet swoje profile na Facebooku, gdzie możecie zadawać im pytania. Aby zgromadzić jak najwięcej informacji na temat nadchodzących wyborów europejskich, warto skontaktować się z najbliższym biurem informacyjnym Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli mieszkasz za granicą, to i tak możesz głosować w wyborach krajowych w swoim kraju. W przypadku wyborów europejskich możesz wybierać kandydatów z innych państw. Twoje prawa wyborcze w UE umożliwiają Ci również głosowanie na kandydatów lub kandydowanie w wyborach gminnych w kraju, w którym mieszkasz za granicą.

 

Kolejnym razem, kiedy będziesz na coś narzekał lub uznasz, że coś jest nie tak ze społeczeństwem, w którym żyjesz, może spróbujesz to zmienić, oddając swój głos w wyborach?