Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Det är viktigt att rösta

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics
Är du tillräckligt gammal för att få rösta? Vad vet du om val? Att rösta är det viktigaste sättet för medborgarna att vara med och bestämma i demokratin. Du bör utnyttja din rätt att rösta fullt ut.

I demokratiska samhällen går medborgarna till val för att bestämma vem som ska representera dem. Genom att rösta visar du ditt stöd för ett beslut, en kandidat, en grupp eller ett parti. Beroende på land hålls val på olika nivåer. Det finns kommunala, regionala, nationella och europeiska val.

I de flesta länder måste man ha fyllt 18 år för att få rösta, men i många länder var rösträttsåldern från början 21 år eller högre. Nu har Europeiska ungdomsforumet startat en EU-kampanj för att sänka åldersgränsen till 16 år enligt den österrikiska modellen.

 

Val till Europaparlamentet

Vid Europaparlamentsvalen 2009 röstade bara 29 procent av väljarna i åldersgruppen 18–24. Av de tillfrågade uppgav 50 procent att de inte hade fått tillräckligt med information om valen. Vid nästa val kan du bidra till att siffrorna bli bättre. I juni 2014 kan du vara med och bestämma vem som ska företräda ditt land i Europaparlamentet (dvs. välja parlamentets ledamöter).

Vill du informera dig om valfrågorna? Läs kandidaternas program eller fråga dina föräldrar eller lärare. En del kandidater finns på Facebook, där de svarar på frågor. För nästa Europaval kan du kontakta ett av Europaparlamentets informationskontor nära dig.

Även om du bor utomlands kan du rösta i ditt lands parlamentsval. När det gäller valen till Europaparlamentet kan du välja vilket land du vill rösta för. Om du bor i ett annat EU-land har du dessutom rätt att rösta och ställa upp i kommunalval.

 

Gå och rösta i nästa val och välj de personer och partier som du tycker bäst företräder dina åsikter.