Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Äänestäminen on voimakkain väline

A picture
© shutterstock.com - LHF Graphics
Oletko jo tarpeeksi vanha äänestämään? Mitä tiedät vaaleista? Demokraattisissa yhteiskunnissa on äänestäminen kansalaisten ylin yhteiskunnallisen osallistumisen muoto ja oikeus, jota on syytä hyödyntää.

Demokratia on kansanvaltaan perustuva hallitusmuoto, jossa kansalaiset voivat vaaleilla valita oman edustajansa useista ehdokkaista tai puolueista. Antamalla äänensä kansalainen virallisesti ilmaisee tukensa tietylle päätökselle, ehdokkaalle, ehdokasryhmälle tai puolueelle. Äänivaltaa voi käyttää maasta riippuen tavallisesti kunnallis- tai aluetason sekä kansallisen ja EU:n tason vaaleissa.

Useimmissa maissa äänestysikäraja on nykyisin 18 vuotta, mutta aiemmin ikäraja on yleensä ollut 21 vuotta. Itävallassa kuitenkin jo 16-vuotiaat saavat äänestää, ja Euroopan nuorisofoorumi on käynnistänyt Euroopan laajuisen kampanjan äänestysikärajan alentamisesta 16 vuoteen Itävallan esimerkin mukaisesti.

 

Euroopan parlamentin vaalit

Vuonna 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa nuorten (18–24-vuotiaiden) äänestysprosentti oli vain 29.  Kyselytutkimuksessa puolet nuorista vastaajista ilmoitti, etteivät he olleet saaneet riittävästi tietoa vaaleista. Seuraavissa europarlamenttivaaleissa nuorilla on mahdollisuus pistää paremmaksi!  Vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin edustajat kustakin EU-maasta, järjestetään kesäkuussa 2014.

Hyvä keino hankkia tietoa vaaleihin liittyvistä aiheista on lukea ehdokkaiden vaaliohjelmia ja keskustella vanhempien tai opettajien kanssa. Joillakin ehdokkailla on myös esimerkiksi Facebook-sivut, joiden kautta heille voi esittää kysymyksiä. Vaaleihin liittyvää tietoa saa myös lähimmästä Euroopan parlamentin tiedotustoimistosta.

Jos asut ulkomailla, voit silti äänestää oman kotimaasi kansallisissa vaaleissa. Europarlamenttivaaleissa sen sijaan voit valita äänestätkö kotimaassasi vai asuinmaassasi. EU-kansalaisen oikeuksiin kuuluu myös voida äänestää ja asettua ehdolle kunnallisvaaleissa asuinmaassaan.

 

Kun haluat oikaista yhteiskunnallisen epäkohdan, äänestä!